Deratizácia v obci

Dňa 18. marca prebehne v obci pravidelná celoobecná deratizácia za účelom eliminácie výskytu živočíšnych škodcov. Každý, kto spozoruje výskyt hlodavcov […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 11. marca zomrela vo veku 82 rokov naša občianka pani Emília Pružinová. Posledná rozlúčka so […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 10. marca zomrela vo veku 68 rokov naša občianka pani Katarína Kürtyová. Posledná rozlúčka so […]

OZ Bahniatka organizuje výlet

OZ Bahniatka organizuje pre deti a rodičov výlet na Hrebienok s návštevou Tatranského ľadového domu, ktorý sa uskutoční v utorok, 20. februára s odchodom […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 6. februára zomrel vo veku 80 rokov náš občan pán Jozef Šuhajda. Posledná rozlúčka so […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 16. januára zomrela vo veku 78 rokov naša občianka pani Lýdia Krupová. Posledná rozlúčka so […]

OZNAM

Obecný úrad Valaská oznamuje verejnosti, že v stredu 27. decembra 2023 sú z prevádzkových dôvodov úradné hodiny SKRÁTENÉ do 15:00 […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 25. novembra zomrel vo veku 85 rokov náš občan pán Jozef Horváth. Posledná rozlúčka so […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 26. novembra zomrel vo veku 65 rokov náš občan pán Ján Vetrák. Posledná rozlúčka so […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 23. novembra zomrel vo veku 73 rokov náš občan p. Ing. Félix Bachratý . Posledná […]

Predaj hydiny

Hydinárska farma Partizánske, ponúka na predaj: 7-mesačné nosnice v plnej znáške,  20-týždňové mladky nosnice z voľného chovu, 1-ročné sliepky z […]

Poukážky pre seniorov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, si obec Valaská pripravila pre našich seniorov vo veku od 70 rokov, poukážky na […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 7. októbra zomrela vo veku 77 rokov naša občianka pani Margita Badinková. Posledná rozlúčka so […]

Divadelné predstavenie

Obec Valaská, Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie divadelného ochotníckeho súboru Ráztočan. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu, 8. októbra o 17.00 hod […]

Predaj na tržnici

Súkromný podnikateľ, ponúka na predaj hrobové kytice, črepníkové a iné kvety. Predaj bude prebiehať na tržnici, každý piatok v mesiaci október, v čase […]

DHZ Valaská pozýva

Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská, v spolupráci s obcou, Vás srdečne pozývajú na 6. ročník súťaže v požiarnom útoku o putovný pohár starostu obce […]

Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa 12. septembra zomrel vo veku 80 rokov náš občan pán Ondrej Hlinka. Posledná rozlúčka so […]