Poukážky pre seniorov

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, si obec Valaská pripravila pre našich seniorov vo veku od 70 rokov, poukážky na nákup tovaru.

Poukážky si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v úradných hodinách na referáte sociálnych služieb od dnes, 16. októbra do 30. novembra 2023.