Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Ako vybaviť žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 • samostatnou písomnou žiadosťou s priložením dokladov uvedených v prílohe žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia.

Poplatky

 •  správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk