Voľné pracovné miesta a vyhlásenia výberových konaní

Oznam o výberovom konaní na obsadenie pozície člena miestnej občianskej a preventívnej služby MOaPS v počte miest 4

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pozície Terénny sociálny pracovník