Oznam o voľnom pracovnom mieste – Obecný úrad Valaská

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na úseku územného plánovania, investícií a stavebného poriadku.