Voľné pracovné miesta

Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, 976 46 Valaská informuje o voľných pracovných miestach:

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v obci Valaská – Samostatný odborný referent na úseku investícií a stavebného poriadku.

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: do 30. 4. 2021

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: ihneď

Ponúkaná nástupná hrubá mzda v rozpätí: od 922,50,- Eur do 1 107,00,- Eur

Viac informácií v prílohe.