Klub biatlonu Valaská-Osrblie

Klubu Biatlonu Osrblie je najväčším a najvýznamnejším klubom v rámci Slovenského zväzu biatlonu. Jeho členskú základňu v súčasnosti tvorí takmer 180 členov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. V roku 1981 sa oficiálne súťaže organizované Základnou organizáciou masovo-branných športov definitívne presťahovali do Osrblia. Od tohto roku sa píše aj história areálu biatlonu v Osrblí. Okrem samotného areálu bola v roku 1985 vybudovaná prevádzková budova klubu, v ktorej má klub od roku 1991 svoje sídlo. Okrem toho klub prebudoval bývalú starú školu na dielňu a budova novej školy je základom pre novú budovu určenú pre Stredisko biatlonu a športovcov klubu

Od začiatku existencie klubu bolo prvoradým poslaním klubu zabezpečovať športovú činnosť a vychovávať mladých športovcov.

K pýcham klubu v súčasnosti patrí hlavne biatlonistická reprezentantka Anna Murínová, ktorá je odchovankyňou klubu. Najvýraznejšou postavou okrem Anny Murínovej je reprezentant Pavol Hurajt, ktorý sa v domácom prostredí stal v septembri 2004 majstrom sveta v pretekoch s hromadným štartom v letnom biatlone. Talenty sa znovu objavujú v žiackych kategóriách. Členovia klubu – žiaci sa každoročne stávajú víťazmi rebríčkov Slovenského pohára a víťazmi Majstrovstiev Slovenska.

Okrem súťaží v biatlone, klub organizuje aj množstvo ďalších športových podujatí, angažuje sa však aj v ďalších aktivitách, kultúrnych, spoločenských ale aj v komerčných, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky na činnosť klubu.
Doterajšia história klubu, ako aj jeho podmienky a aktivity sú predpokladom pre rozvíjanie činnosti klubu aj v budúcich rokoch. Cieľom jeho členov je nielen organizovanie vrcholných medzinárodných súťaží, ale aj vytváranie podmienok pre výchovu mládeže, optimálnych materiálno-technických podmienok pre tréning a prípravu športovcov-reprezentantov. Všetci členovia klubu veria, že z radov terajších žiackych pretekárov vyrastú ďalší reprezentanti v biatlone, ktorí nadviažu na úspechy svojich súčasných biatlonistických vzorov.
Dôkazom dobrej práce s mládežou, ale aj športovcami ostatných kategórií je skutočnosť, že v zimnej sezóne nepretržite od sezóny 2000/2001 a v letných sezónach od roku 2001 sa Klub biatlonu Osrblie stal celkovým víťazom Slovenského pohára v biatlone, resp. v letnom biatlone.

Viac informácií na stránke http://biatlonvo.sk/

Kontakt

  • Klub biatlonu Valaská-Osrblie

    • 0918333429
    • info@biatlonvo.sk

Adresa

Vŕšok 234
97645 Osrblie
Slovenská Republika