COVID-19

Aktuálne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR – aktulizácia

Režimové opatrenia od nového roka 2021

Letáky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – otvorenie prevádzok – režimové opatrenia- od 22. 4. 2020

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený. Viac info tu

OBEC PRIJÍMA OPATRENIA

  • Od 17. marca  –  zriadenie non- stop linky pre osamelých seniorov v mimoriadnej situácii  –  0911 547 835
  • Od 17 . marca  – môžu osamelí seniori, či obyvatelia obce  v dobrovoľnej karanténe  požiadať o zabezpečenie nákupu potravín, či liekov prostredníctvom úseku sociálnych vecí obecného úradu ( tel. kontakt 67 11 508 alebo na 67 11 509). V prípade, že túto službu využijú, je toto potrebné nahlásiť počas pracovného dňa v čase od 09.00  do 10.30 h.
  • Bezplatné zabezpečenie ochranných rúšok podľa stanovených kritérií, ktorých výdaj  bude zabezpečovaný priebežne o čom bude obec občanov informovať. (viac v oznamoch)

Obec Valaská oznamuje, že z dôvodu prijatých preventívnych opatrení, v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku,  s účinnosťou od  13. marca 2020 až do odvolania  sú  Základná škola Jaroslava Simana, Materská škola a Základná umelecká škola zatvorené.  

Obecný úrad Valaská od 13.  marca 2020 pracuje  v pohotovostnom režime.

Prosíme občanov, aby využívali predovšetkým telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu (všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce (www.valaska.sk).

V prípade potreby platieb odporúčame bezhotovostný platobný styk.

Žiadame občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Ďakujeme  za pochopenie.

Obec Valaská ruší všetky stretnutia a kultúrno – spoločenské podujatia organizované obcou. Toto opatrenie sa vydáva na základe celoslovenskej situácie s vírusom COVID-19, aby sa zamedzilo, resp. minimalizovalo šírenie choroby, až do odvolania. Zatvorené zostávajú Kluby dôchodcov v obci ako aj obecná knižnica.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

S platnosťou od 10. 3. sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

ČO robiť ak prichádzate z oblasti nákazy a ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Dôležité telefonické kontakty pre obec Valaská

Mudr. Ľubomíra Dolinská (všeobecný lekár) +421 910 476 762, +421 48/6175284

Mudr. Elena Auxtová (praktický lekár pre deti a dorast) +421 905 904 023, +421 48/6175230

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

  • Úrad verejného zdravotníctva SR – 0961 699 555

Call centrá:

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580