Družobné mesto

Chlumec nad Cidlinou

   Podpisom partnerskej zmluvy so zástupcami mesta Chlumec nad Cidlinou v októbri 2009 sa opäť obnovila spolupráca medzi našou obcou a českým mestom.

   Chlumec nad Cidlinou je starobylé päťapoltisícové mesto vo východných Čechách na sútoku rieky Cidliny a Bystřice. Najstaršie správy o ňom sú zachované z 12. storočia. Krajina v jeho okolí je mierne zvlnená, ležiaca v priemernej nadmorskej výške 206 metrov nad morom, s početnými rybníkmi, listnatými a ihličnatými lesmi. Najbližšie okolie mesta je obklopené záhradami, preto je niekedy Chlumec nad Cidlinou nazývaný „Město v zahradách“. Pôvodná osada vyrástla pod zalesneným pahorkom, na ktorom stála drevená veža, chrániaca obchodnú cestu vedúcu z Prahy do Kladska. Neskôr bol postavený vodný hrad, ale v priebehu tridsaťročnej vojny boli mesto aj hrad z veľkej časti zničené. Samotný hrad už nebol po niekoľkých požiaroch obnovovaný a miesto neho bolo nad mestom vybudované nové šľachtické sídlo – zámok Karlova Koruna. Roku 1611 daroval cisár Matyáš chlumecké panstvo šľachtickému rodu Vchynských – neskôr Kinských, ktorí sú v súčasnej dobe opäť majiteľmi zámku a okolitého panstva.


   Tradícia rybnikárstva siaha až do 15. storočia a dnes je tu reálna možnosť športovného rybárstva. Sústava rybníkov obklopujúcich Chlumec nad Cidlinou s názvami Starochlumecký, Vítkovický a Olešnický nahradila dnes už neexistujúcí vysušený Velkochlumecký rybník, na ktorého hrádzi bolo v 18. storočí potlačené selské povstanie. Medzi najatraktívnejšie výhľady v blízkom okolí mesta zajiste patrí pohľad na Žehuňský rybník zo zámočku Obora, ktorý je tiež v majetku rodu Kinských. Žehuňským rybníkom, ktorý je svojou rozlohou ôsmým najväčším v Čechách, preteká rieka Cidlina. Celá Obora nad rybníkom je výnimočná chovom muflónov a danielov.


   Prekrásnu pešiu túru si môžete naplánovať tiež do chlumeckých lužných lesov pozdĺž  rieky Cidliny. Tu sa nachádza veľká bažantnica a neďaleko od nej miesto, kde stával bájny strom Morana. Morana je dnes už iba zbytok tisícročného brestu. Obrovskí velikáni – mnohostoročné duby tu nie sú žiadnou vzácnosťou.


   Mesto Chlumec nad Cidlinou môže ponúknuť dostatočné množstvo historických kultúrnych pamiatok, ako je napr. bývalý kláštor Loreta, chrám sv. Voršily, kostolík Najsvätejšej Trojice, Mariánský stĺp a niektoré historické stavby.

Kliknutím na link www.chlumecnc.cz prejdete na oficiálne stránky mesta Chlumec nad Cidlinou.