Materská škola

Moderná, otvorená a tvorivá materská škola, ktorá ctí ľudové tradície a pripravuje deti pre zdravý, úspešný a plnohodnotný život. Okrem hlavnej prevádzky materskej školy je aj elokované pracovisko na Námestí 1. mája.

 • Prevádzka MŠ je denne od 6,00 hod. do 16,00 hod.
 • Prevádzka v elokovaných triedach je od 6,00 hod. do 16,00 hod. v triede s poldennou starostlivosťou od 7,00 hod. do 13,00 hod.
 • O výchovu detí  sa stará 13 kvalifikovaných pracovníčok a 2 prevádzkové zamestnankyne

Materská škola vo Valaskej sa dňom 01.01.2014 stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou

Prednostne sa prijímajú do materskej školy deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deťom poskytujeme:

 • predprimárne vzdelávanie vo veku od 3 do 6 rokov,
 • školský vzdelávací program: Poď sa snami hrať, obohatený o turistiku, digitálne technológie a ľudové tradície a zvyky nášho regiónu,
 • kvalifikovanú starostlivosť,
 • celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie,
 • pobyt detí v Škole v prírode,
 • predplaveckú prípravu detí,
 • profesionálnu metodickú pomoc rodičom,
 • množstvo zaujímavých akcií uskutočnených v spolupráci s rodičmi a iné.

Adresa

Materská škola vo Valaskej
Švermova 8
976 46 Valaská

Kontakt

 • Mgr. Iveta Babčanová

  • +421 048/ 617 52 93
  • mskolka@sanynet.sk
  • riaditeľka MŠ