Súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Ako vybaviť súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

  • Žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Zoznam príloh k žiadosti

  • projektová dokumentácia MZZO

Poplatky

  • bez poplatku

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

  • Mgr. Janka Maličká

    • 048/6711506
    • janka.malicka@valaska.sk