Stolnotenisový oddiel

Stolnotenisový oddiel Valaská obnovil svoju činnosť v roku 2012 a tak nadviazal na tradíciu stolnotenisového oddielu, ktorý pôsobil v našej obci v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Novodobá história stolnotenisového oddielu Valaská sa začala ročníkom 2012/2013. V tom čase oddiel pôsobil v 5. lige, ktorá sa hrala resp. stále sa aj hrá pod hlavičkou Oblastného stolnotenisového zväzu (OSTZ), ktorý zastrešuje stolnotenisové oddiely, neregistrovaných hráčov okresov Brezno a Banská Bystrica.

Predsedom OSTZ je pán Ing. Dušan Lacika.

V roku 2016 došlo ku vzniku nových oblastných oddielov , čo malo za následok nevyhnutnú reorganizáciu súťaže a následne bola vytvorená 6. liga, v ktorej oddiel Valaská pôsobí aj v súčasnej dobe.

6. liga pozostáva celkom z 10 mužstiev resp. družstiev. Hrá sa dvojkolovým systémom doma-vonku. Súťažný ročník 2019/2020 sa začal 1. kolom 5. 10. 2019 a končí 18. kolom 7. 3. 2020.

Aktuálna súpiska oddielu Valaská pozostáva z 10 hráčov :
Nather Emil
Karak Jaroslav
Gondek Pavol
Cuth Jaroslav
Suchý Jan
Kucerak Slavo
Budaj Pavol
Jendrál Peter
Karak Miroslav
Kocúr Jaroslav

Vedúcim mužstva je Pavel Gondek.

Mužstvo trénuje 1 x do týždňa v telocvični ZŠ Jaroslava Simana v čase od 17.00 do 19.00 hod., kde hrá aj svoje domáce zápasy, každý druhý piatok v čase od 18.00 do 20.30 hod.

Všetky informácie o fungovaní Oblastného stolnotenisového zväzu – výsledky, tabuľku, rozpis zápasov, súpisky, hracie časy, kontakty a úspešnosť hráčov  si záujemcovia  môžu pozrieť na: https://stolnytenisbb.webnode.sk/a6-liga4/