Farebné riešenie

Stanovisko k farebnému riešeniu sa vydáva za účelom zosúladenia požadovaného zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou, t.j. územným plánom obce.

Doklady a dokumenty

  • žiadosť o vydanie stanoviska k farebnému riešeniu

Prílohy 

  • Architektonická štúdia s farebným riešením (označenie farieb číslom podľa vzorkovníka)
  • Fotokópia z katastrálnej mapy
  • Fotokópia listu vlastníctva

Poplatky

  • bez poplatku

Kontakt

  • Ing. Janka Rástočanová

    • 048/67 11 505
    • janka.rastocanova@valaska.sk