Civilná ochrana

Každý je povinný v prípade potreby, použiť svoju pivnicu ako úkryt a zabezpečiť tak svoju rodinu pred hroziacim nebezpečenstvom.​

Skúška sirén 2019

Dátum preskúšaniaTyp skúšky
11.01.2019hlasitá
08.02.2019hlasitá
08.03.2019hlasitá
12.04.2019hlasitá
10.05.2019hlasitá
14.06.2019hlasitá
12.07.2019hlasitá
09.08.2019hlasitá
13.09.2019hlasitá
11.10.2019hlasitá
08.11.2019hlasitá
13.12.2019hlasitá