Civilná ochrana

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

  • 112 jednotné číslo tiesňového volania (integrovaný záchranný systém)
  • 150 Hasičský a záchranný zbor
  • 155 Zdravotnú záchrannú službu (ohrozenie života a zdravia)
  • 158 Políciu (159 Mestskú políciu) – (ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia)

Postup pri vzniku požiaru

Postup pri povodni