Zber odpadu

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Separovanie

Úroveň vytriedeného odpadu za r. 2020

Separovaný zber

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek:

PLASTY – každý pondelok

PAPIER – každý párny týždeň v pondelok

SKLO – každý nepárny týždeň v pondelok

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Obec nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Je to umožnené ustanovením § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku“.

PLÁN zvozu TKO

Profax 110 litrové nádoby (kuka nádoby)
Dátum zberu TKO deň
14.01.2020 (utorok)
28.01.2020 (utorok)
11.02.2020 (utorok)
25.02.2020 (utorok)
10.03.2020 (utorok)
24.03.2020 (utorok)
07.04.2020 (utorok)
21.04.2020 (utorok)
05.05.2020 (utorok)
19.05.2020 (utorok)
02.06.2020 (utorok)
16.06.2020 (utorok)
30.06.2020 (utorok)
14.07.2020 (utorok)
28.07.2020 (utorok)
11.08.2020 (utorok)
25.08.2020 (utorok)
08.09.2020 (utorok)
22.09.2020 (utorok)
06.10.2020 (utorok)
20.10.2020 (utorok)
03.11.2020 (utorok)
18.11.2020 (streda)
01.12.2020 (utorok)
15.12.2020 (utorok)
29.12.2020 (utorok)

PLÁN zvozu TKO valaská – Sídlisko

Technické služby Brezno 1 100 litrové nádoby
Dátum deň
13.01.2020 (pondelok)
20.01.2020 (pondelok)
27.01.2020 (pondelok)
03.02.2020 (pondelok)
10.02.2020 (pondelok)
17.02.20 (pondelok)
24.02.2020 (pondelok)
02.03.2020 (pondelok)
09.03.2020 (pondelok)
16.03.2020 (pondelok)
23.03.2020 (pondelok)
30.03.2020 (pondelok)
06.04.2020 (pondelok)
20.04.2020 (pondelok)
27.04.2020 (pondelok)
04.05.2020 (pondelok)
11.05.2020 (pondelok)
18.05.2020 (pondelok)
25.05.2020 (pondelok)
01.06.2020 (pondelok)
08.06.2020 (pondelok)
15.06.2020 (pondelok)
22.06.2020 (pondelok)
29.06.2020 (pondelok)
06.07.2020 (pondelok)
13.07.2020 (pondelok)
20.07.2020 (pondelok)
27.07.2020 (pondelok)
03.08.2020 (pondelok)
10.08.2020 (pondelok)
17.08.2020 (pondelok)
24.08.2020 (pondelok)
31.08.2020 (pondelok)
07.09.2020 (pondelok)
14.09.2020 (pondelok)
21.09.2020 (pondelok)
28.09.2020 (pondelok)
05.10.2020 (pondelok)
12.10.2020 (pondelok)
19.10.2020 (pondelok)
26.10.2020 (pondelok)
02.11.2020 (pondelok)
09.11.2020 (pondelok)
16.11.2020 (pondelok)
23.11.2020 (pondelok)
30.11.2020 (pondelok)
07.12.2020 (pondelok)
14.12.2020 (pondelok)
21.12.2020 (pondelok)
28.12.2020 (pondelok)