Zber odpadu

PLÁN ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Združenie obcí Ekológ – zvoz 110 litrových nádob (kuka nádoby)
Dátum deň
09.01.2024 (utorok)
23.01.2024 (utorok)
06.02.2024 (utorok)
20.02.2024 (utorok)
05.03.2024 (utorok)
02.04.2024 (utorok)
16.04.2024 (utorok)
30.04.2024 (utorok)
14.05.2024 (utorok)
28.05.2024 (utorok)
11.06.2024 (utorok)
25.06.2024 (utorok)
09.07.2024 (utorok)
23.07.2024 (utorok)
06.07.2024 (utorok)
20.07.2024 (utorok)
03.08.2024 (utorok)
17.08.2024 (utorok)
19.09.2024 (utorok)
01.10.2024 (utorok)
15.10.2024 (utorok)
29.10.2024 (utorok)
12.11.2024 (streda)
26.11.2024 (utorok)
10.12.2024 (utorok)
(utorok)

PLÁN ZVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Technické služby Brezno – zvoz 1 100 litrových nádob
Dátum deň
02.01.2024 (utorok)
09.01.2024 (utorok)
16.01.2024 (utorok)
23.01.2024 (utorok)
30.01.2024 (utorok)
06.02.2024 (utorok)
13.02.2024 (utorok)
20.02.2024 (utorok)
27.02.2024 (utorok)
05.03.2024 (utorok)
12.03.2024 (utorok)
19.03.2024 (utorok)
26.03.2024 (utorok)
02.04.2024 (utorok)
09.04.2024 (utorok)
16.04.2024 (utorok)
23.04.2024 (utorok)
30.04.2024 (utorok)
07.05.2024 (utorok)
14.05.2024 (utorok)
21.05.2024 (utorok)
28.05.2024 (utorok)
04.06.2024 (utorok)
11.06.2024 (utorok)
18.06.2024 (utorok)
25.06.2024 (utorok)
02.07.2024 (utorok)
09.07.2024 (utorok)
16.07.2024 (utorok)
23.07.2024 (utorok)
30.07.2024 (utorok)
06.08.2024 (utorok)
13.08.2024 (utorok)
20.08.2024 (utorok)
27.08.2024 (utorok)
03.09.2024 (utorok)
10.09.2024 (utorok)
17.09.2024 (utorok)
24.09.2024 (utorok)
01.10.2024 (utorok)
08.10.2024 (utorok)
15.10.2024 (utorok)
22.10.2024 (utorok)
29.10.2024 (utorok)
05.11.2024 (utorok)
12.11.2024 (utorok)
19.11.2024 (utorok)
26.11.2024 (utorok)
03.12.2024 (utorok)
10.12.2024 (utorok)
17.12.2024 (utorok)
(utorok)

Separovaný zber

Harmonogram zberu vyseparovaných zložiek:

PLASTY – každý pondelok

PAPIER – každý párny týždeň v pondelok

SKLO – každý nepárny týždeň v pondelok

Úroveň vytriedeného odpadu za rok 2021 a Ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2021

Čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Separovanie

Úroveň vytriedeného odpadu za r. 2020

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Obec nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Je to umožnené ustanovením § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku“.