Kontakty

Základný kontakt

Obecný úrad Valaská
Námestie 1. mája 460/8
976 46 Valaská

IČO: 00313904
DIČ: 2021170030

IBAN: SK70 5600 0000 0020 0022 7001, Prima Banka, a.s. pobočka Brezno
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2864 7108, SLSP, a.s. Banská Bystrica

tel: 048/6711500
fax: 048/6711560

e-mail: podatelna@valaska.sk,  patricia.piliarova@valaska.sk,

GPS: N 48°48´46″, E 19°34´30″

Úradné hodiny na OcÚ Valaská

Pondelok 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok nestránkový deň  
Streda 9:00 – 11:30 12:30 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Piatok 8:00 – 11:30  

Starosta obce

 • Mgr. Peter Jenča

  • 048/6711500
  • 0905 356 683
  • starosta@valaska.sk
  • starosta

Útvar hlavného kontrolóra

 • Mgr. Radovan Majerík

  • 0904457503
  • radovan.majerik@valaska.sk
  • hlavný kontrolór obce

Prednostka obecného úradu

 • Zuzana Potkányová

  • 048/6711502
  • 0904/414644
  • zuzana.potkanyova@valaska.sk
  • prednostka obecného úradu

Sekretariát a správa registratúry 

 • Patrícia Piliarová

  • 048/6711500
  • podatelna@valaska.sk
  • patricia.piliarova@valaska.sk
  • asistentka sekretariátu starostu a prednostky úradu aktivačné práce
  • aktivačné práce

Spoločný obecný úrad pre sociálne veci

 • PhDr. Soňa Ďalaková

  • 0911 913 566
  • socsluzby.dalakova@gmail.com
  • samostatný odborný referent

Úsek  ekonomický

 • Ing. Zuzana Slivková

  • 048/6711507
  • financie@valaska.sk
  • financie – rozpočet, majetok
 • Silvia Vlkoláčková

  • 048/6711507
  • financie@valaska.sk
  • financie – účtovníctvo, pokladňa
 • Bibiana Holková

  • 048/6711504
  • bibiana.holkova@valaska.sk
  • dane@valaska.sk
  • miestne dane a poplatky
  • daň za psa
  • prenájom hrobových miest

Úsek personálny a mzdový

 • Mgr. Zlatica Starke

  • 048/6711510
  • zlatica.starke@valaska.sk
  • práce a mzdy
  • personalistika

Úsek služieb občanom

 • Danka Králiková

  • 048/6711503
  • danka.kralikova@valaska.sk
  • matrika@valaska.sk
  • matrika
  • evidencia obyvateľstva
  • overovanie listín a podpisov

Úsek investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

 • Ján Bystriansky

  • 048/6711505
  • jan.bystriansky@valaska.sk
  • výstavba
  • územné plánovanie
  • životné prostredie
 • Jaroslav Peťko

  • 048/6711506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk
  • stavebný úrad
  • rozvoj obce
 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk
  • odpadové hospodárstvo
  • životné prostredie
  • protipovodňové a krízové opatrenia

Úsek správy majetku a podnikateľských činností

 • Mgr. Alena Neuzerová

  • 048/6711512
  • alena.neuzerova@valaska.sk

Úsek kultúry a správy knižnice

 • Bc. Barbora Morová

  • 048/6711509
  • barbora.morova@valaska.sk
  • kultúra

Úsek sociálnych vecí, opatrovateľská služba

 • Bc. Silvia Krupová

  • 048/6711508
  • socialneveci@valaska.sk
  • silvia.krupova@valaska.sk
  • úsek sociálnych vecí
  • opatrovateľská služba