Kontakty

Základný kontakt

Obecný úrad Valaská
Námestie 1. mája 460/8
976 46 Valaská

IČO: 00313904
DIČ: 2021170030

IBAN: SK70 5600 0000 0020 0022 7001, Prima Banka, a.s. pobočka Brezno
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2864 7108, SLSP, a.s. Banská Bystrica

tel: 048/6711500
fax: 048/6711560

e-mail: podatelna@valaska.sk,  alexandra.poliakova@valaska.sk,

GPS: N 48°48´46″, E 19°34´30″

Úradné hodiny na OcÚ Valaská

Pondelok 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Utorok nestránkový deň  
Streda 9:00 – 11:30 12:30 – 16:30
Štvrtok 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
Piatok 8:00 – 11:30  

Starosta obce

 • Mgr. Peter Jenča

  • 048/6711500
  • 0905 356 683
  • starosta@valaska.sk
  • starosta

Útvar hlavného kontrolóra

 • Mgr. Radovan Majerík


   Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/1/6/16538b64-1b09-4f9d-ad09-f900f406c337/valaska.sk/web/wp-content/themes/_valaska/blocks/block-contact.php on line 55
  • hlavný kontrolór obce

Prednostka obecného úradu

 • Zuzana Potkányová

  • 048/6711502
  • 0904/414644
  • zuzana.potkanyova@valaska.sk
  • prednostka obecného úradu

  Sekretariát a správa registratúry 

  • Ing. Alexandra Poliaková

   • 048/6711500
   • podatelna@valaska.sk
   • alexandra.poliakova@valaska.sk
   • asistentka sekretariátu starostu a prednostky úradu aktivačné práce
   • aktivačné práce

  Spoločný obecný úrad pre sociálne veci

  • PhDr. Soňa Ďalaková

   • 0911 913 566
   • socsluzby.dalakova@gmail.com
   • samostatný odborný referent

  Úsek  ekonomický

  • Ing. Zuzana Slivková

   • 048/6711507
   • financie@valaska.sk
   • financie – rozpočet, majetok
  • Silvia Vlkoláčková

   • 048/6711507
   • financie@valaska.sk
   • financie – účtovníctvo, pokladňa
  • Zuzana Dianišková

   • 048/6711504
   • zuzana.dianiskova@valaska.sk
   • dane@valaska.sk
   • miestne dane a poplatky
   • daň za psa
   • prenájom hrobových miest

  Úsek personálny a mzdový

  • Mgr. Zlatica Starke

   • 048/6711510
   • zlatica.starke@valaska.sk
   • práce a mzdy
   • personalistika

  Úsek služieb občanom

  • Danka Králiková

   • 048/6711503
   • danka.kralikova@valaska.sk
   • matrika@valaska.sk
   • matrika
   • evidencia obyvateľstva
   • overovanie listín a podpisov

  Úsek investícií, životného prostredia a stavebného poriadku

   • výstavba
   • územné plánovanie
   • životné prostredie
  • Jaroslav Peťko

   • 048/6711506
   • 0911 547 835
   • jaroslav.petko@valaska.sk
   • stavebný úrad
   • rozvoj obce
  • Mgr. Janka Maličká

   • 048/6711506
   • janka.malicka@valaska.sk
   • odpadové hospodárstvo
   • životné prostredie
   • protipovodňové a krízové opatrenia

  Úsek správy majetku a podnikateľských činností

  • Mgr. Alena Neuzerová

   • 048/6711512
   • alena.neuzerova@valaska.sk

  Úsek kultúry a správy knižnice

  • Bc. Barbora Morová

   • 048/6711509
   • barbora.morova@valaska.sk
   • kultúra

  Úsek sociálnych vecí, opatrovateľská služba

  • Bc. Silvia Krupová

   • 048/6711508
   • socialneveci@valaska.sk
   • silvia.krupova@valaska.sk
   • úsek sociálnych vecí
   • opatrovateľská služba