TESTOVANIE V OBCI 8. a 9. MÁJA 2021 NEBUDE

Vzhľadom na dobrú epidemiologickú situáciu nielen v našej obci, ale celkovo v okrese Brezno vám oznamujeme, že najbližší víkend (8. a 9. máj) sa testovať na odbernom mieste v Telocvični pri ZŠ Jaroslava Simana, Valaská nebude.

V prípade potreby testovania  môžete využiť súkromné MOM-ky v meste Brezne. ( MOM v Brezne nájdete na stránke Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) )

Naďalej vás však vyzývame k dodržiavaniu prijatých epidemiologických opatrení, ďakujeme.

LINKA POMOCI OSOBÁM V KARANTÉNE 0910 414 646

Linka je určená osobám, ktorí si nevedia prostredníctvom svojich blízkych zabezpečiť nákup základných potravín, drogistického tovaru, či liekov.

Oznamy

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Valaská informuje, že v dňoch 12. až 15. apríla 2021 budú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov […]

Čítať viac…

ZBER TEXTILU

Koncom tohto týždňa, t.j. v dňoch 9. a 10. apríla majú občania Valaskej možnosť odovzdať nepotrebný textil na zbernom dvore. Kto uvedenú […]

Čítať viac…

DERATIZÁCIA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok v zmysle § 4 ods. 3 písm. […]

Čítať viac…