OBEC PRIJÍMA OPATRENIA

  • Od 17. marca  –  zriadenie non- stop linky pre osamelých seniorov v mimoriadnej situácii  –  0911 547 835
  • Od 17 . marca  – môžu osamelí seniori, či obyvatelia obce  v dobrovoľnej karanténe  požiadať o zabezpečenie nákupu potravín, či liekov prostredníctvom úseku sociálnych vecí obecného úradu ( tel. kontakt 67 11 508 alebo na 67 11 509). V prípade, že túto službu využijú, je toto potrebné nahlásiť počas pracovného dňa v čase od 09.00  do 10.30 h.
  • Bezplatné zabezpečenie ochranných rúšok podľa stanovených kritérií, ktorých výdaj  bude zabezpečovaný priebežne o čom bude obec občanov informovať. (viac v oznamoch)
OZNÁMENIE

Obec Valaská oznamuje, že z dôvodu zmierňovania prijímaných preventívnych opatrení, v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku,

 s účinnosťou od 1. júna 2020  sú  Základná škola Jaroslava Simana (1. – 5. ročník) a Materská škola otvorené s dodržiavaním prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok.  Základná umelecká škola zostáva naďalej zatvorená.  

Obec Valaská ruší všetky  kultúrno – spoločenské podujatia organizované obcou. Toto opatrenie sa vydáva na základe celoslovenskej situácie s vírusom COVID-19, aby sa zamedzilo, resp. minimalizovalo šírenie choroby, až do odvolania.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb

Podľa § 48 ods. 4 písm d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení v zmysle Opatrenia č. OLP/4085/2020

ČO robiť ak prichádzate z oblasti nákazy a ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Dôležité telefonické kontakty pre obec Valaská

Mudr. Ľubomíra Dolinská (všeobecný lekár) +421 910 476 762, +421 48/6175284

Mudr. Elena Auxtová (praktický lekár pre deti a dorast) +421 905 904 023, +421 48/6175230

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

Úrad verejného zdravotníctva SR

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Oznamy

UPOZORNENIE NA PODVOD

Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania […]

Čítať viac…