Celoplošné testovanie ZMENA!!!!

TESTOVANIE BUDE PREBIEHAŤ POČAS VÍKENDU v termíne 31. 10. – 1. 11. 2020, v sobotu a v nedeľu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. (v čase od 12.00 do 13.00 prestávka)

Určené ulice pre odberné miesta a orientačný časový harmonogram

Vážení spoluobčania, časový harmonogram je výlučne orientačný, testovanie je dobrovoľné a občan môže prísť na testovanie na odberné miesto podľa jeho potreby a možností. Určite nastane situácia, že v daný deň (ako je to uvedené v harmonograme) nemôžete prísť na testovanie pretože ste v práci, alebo z iného dôvodu, tak prídete v inom termíne na určené odberné miesto. Napr. bývate na ul. Hronskej (odberné miesto 1. a 2. – vstup pred Domom kultúry) a v sobotu nemôžete prísť, tak príde na testovanie v nedeľu (odberné miesto 1. a 2. – vstup pred Domom kultúry). Zároveň tí občania, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom (napr. ťažšie sa im chodí, sú na vozíku) a podľa ulice by sa mali testovať v Telocvični sa môžu testovať v odberných miestach pri Dome kultúry. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností nás môžete kedykoľvek kontaktovať na NON STOP LINKU: 0911 547 835

Dôležité upozornenie! Nezabudnite si so sebou vziať občiansky preukaz, v prípade detí preukaz poistenca!!!!!

Odberné miesta 1. a 2 a orientačný časový harmonogram – Vstup pred Domom kultúry

Odberné miesta 3. 4. a orientačný časový harmonogram – Telocvičňa

INFORMÁCIE O ODBERNÝCH MIESTACH V OBCI VALASKÁ, testovanie bude prebiehať v exteriéri!

Odberné miesto 1. a 2. : Vstup pred Domom kultúry

Platí pre ulice: Hronská, Námestie 1. mája, Októbrová, Tehelná, Trieda Dukelských hrdinov, Valaská (bez názvu ulice)

Odberné miesto 3. a 4: Telocvičňa pri ZŠ Jaroslava Simana

Platí pre ulice: Budovateľská, Cesta Osloboditeľov, Chalupkova, Javorová, Kpt. Jána Nálepku, Kukučínova, Mierová, Na Studničke, Partizánska cesta, Pod Dielom, Pod Hrbom, Pod Lipovou, Potôčky, Robotnícka, Strojárenská, Školská, Štúrova, Švermova, Tatranská, Vladislava Valacha, Záhradná.

NON STOP LINKA na poskytovanie informácií k celoplošnému testovaniu v obci Valaská – 0911 547 835

Parkovanie v obci počas celoplošného testovania

Vážení spoluobčania, z dôvodu celoplošného testovania a predpokladanej kumulácie obyvateľstva na jednom mieste, obec Valaská vyhradila miesta na parkovanie pre testovaných počas víkendu priamo na Námestí 1. mája a na ul. Triedy Dukelských hrdinov. Zároveň budú v obci platiť obmedzenia prejazdu na uliciach: z časti na ul. Námestie 1. mája (pri pošte), z časti Októbrová ulica, a z časti Budovateľská ulica (viď prílohy). Ďakujeme za pochopenie, a za spoločné zvládnutie situácie.

Parkovanie v obci počas celoplošného testovania

Oznamy

Dôležité informácie

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s viacerými výnimkami. Zákaz vychádzania mimo bydliska […]

Čítať viac…

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

PRIEBEH TESTOVANIA V ŠTYROCH KROKOCH Registrácia: Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené […]

Čítať viac…

Sociálny čin roka 2019

Ak poznáte vo svojom okolí  spoločenskú organizáciu, občianske združenie, akékoľvek zariadenie, právnickú, alebo fyzickú osobu, ktorá si za svoj počin […]

Čítať viac…

OZNAM

Na základe Uznesenia vlády SR č. 587 je s účinnosťou od 01.10.2020 vyhlásený na celom území SR núdzový stav po […]

Čítať viac…