Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

na dvere nám klopú  najkrajšie sviatky –  sviatky jari, či najvýznamnejší kresťanský sviatok – Veľká noc.  Pre mnohých je jar najkrajším ročným obdobím. Príroda sa zobúdza zo zimného spánku, všade počuť navôkol štebot vtáčikov, začínajú kvitnúť prvé kvietky. Jar, na ktorú sa všetci tešíme po zimnom období.

Tento rok však začal nie veľmi optimisticky. Koronavírus zasiahol každého z nás. Pevne verím, že našej obci, nás Valašťanov sa dotkne čo najmenej. Snažíme sa prijímať všetky opatrenia, tak aby sme znížili  riziko šírenia tejto choroby na minimum.  Vy ste zodpovední. Za čo Vám ďakujem. Napriek prijatým vážnym a prísnym opatreniam, verím, že aj tieto sviatky jari oslávite v kruhu svojich najbližších spoločne, alebo pomyselne. Návštevy a kúpači síce pôjdu tohto roku bokom, pomyselne však naše mamky a staré mamy vykúpeme.

Ešte raz Vám všetkým ďakujem a prajem krásne Veľkonočné sviatky.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce

Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený. Viac info tu

OBEC PRIJÍMA OPATRENIA

  • Od 17. marca  –  zriadenie non- stop linky pre osamelých seniorov v mimoriadnej situácii  –  0911 547 835
  • Od 17 . marca  – môžu osamelí seniori, či obyvatelia obce  v dobrovoľnej karanténe  požiadať o zabezpečenie nákupu potravín, či liekov prostredníctvom úseku sociálnych vecí obecného úradu ( tel. kontakt 67 11 508 alebo na 67 11 509). V prípade, že túto službu využijú, je toto potrebné nahlásiť počas pracovného dňa v čase od 09.00  do 10.30 h.
  • Bezplatné zabezpečenie ochranných rúšok podľa stanovených kritérií, ktorých výdaj  bude zabezpečovaný priebežne o čom bude obec občanov informovať. (viac v oznamoch)
OZNÁMENIE

Obec Valaská oznamuje, že z dôvodu prijatých preventívnych opatrení, v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku,  s účinnosťou od  13. marca 2020 až do odvolania  sú  Základná škola Jaroslava Simana, Materská škola a Základná umelecká škola zatvorené.  

Obecný úrad Valaská od 13.  marca 2020 pracuje  v pohotovostnom režime.

Prosíme občanov, aby využívali predovšetkým telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu (všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce (www.valaska.sk).

V prípade potreby platieb odporúčame bezhotovostný platobný styk.

Žiadame občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Ďakujeme  za pochopenie.

Obec Valaská ruší všetky stretnutia a kultúrno – spoločenské podujatia organizované obcou. Toto opatrenie sa vydáva na základe celoslovenskej situácie s vírusom COVID-19, aby sa zamedzilo, resp. minimalizovalo šírenie choroby, až do odvolania. Zatvorené zostávajú Kluby dôchodcov v obci ako aj obecná knižnica.

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

S platnosťou od 10. 3. sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

ČO robiť ak prichádzate z oblasti nákazy a ako znížiť riziko infekcie koronavírusom

Dôležité telefonické kontakty pre obec Valaská

Mudr. Ľubomíra Dolinská (všeobecný lekár) +421 910 476 762, +421 48/6175284

Mudr. Elena Auxtová (praktický lekár pre deti a dorast) +421 905 904 023, +421 48/6175230

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

Úrad verejného zdravotníctva SR

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Oznamy

UPOZORNENIE NA PODVOD

Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania […]

Čítať viac…