Vitajte v obci Valaská

Obec Valaská je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone jej samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Oznamy

Krnohy Valaská

Obec Valaská a Občianske združenie Valašťania Vás pozývajú na 3.ročník slovenského pohára KRNOHY VALASKÁ dňa 8.2.2020 vo Valaskej – Potôčky. […]

Čítať viac…

Polícia odporúča

Vážení občania, polícia si vás dovoľuje upozorniť najmä vtento predvianočný čas na zvýšenú opatrnosť pred kriminálnymi útokmi ana situácie pri […]

Čítať viac…

ZBERNÝ DVOR

Zberný dvor bol zriadený s cieľom rozšíriť služby v oblasti nakladania s odpadmi na území obce Valaská a sprístupniť obyvateľom […]

Čítať viac…