TESTOVANIE V OBCI 17. APRÍLA 2021 – POZOR ZMENA !!!!!!

TESTOVANIE BUDE PREBIEHAŤ OD 08.00 do 15.00 HOD.!!!!!!

MIESTO: TELOCVIČŇA PRI ZŠ J. SIMANA, OKTÓBROVÁ 16, VALASKÁ

17. APRÍL 2021
sobota
OD 08.00 DO 15.00 HOD
.
POZOR!
Obedňajšia prestávka:
od 12.00 do 13.00 h
(posledný odber pred obedňajšou prestávkou bude vykonaný o 11.45h)
Posledný popoludňajší odber bude vykonaný
o 15.00 h
TESTOVANIE JE ODPORÚČANÉ OSOBÁM VO VEKU OD  10 DO  65 ROKOV
– TESTOVANIA SA NEZÚČASTNIA OSOBY, KTORÉ PREKONALI COVID-19 A MAJÚ O TOM POTVRDENIE NIE STARŠIE AKO 3 MESIACE, ALEBO

OSOBA BOLA ZAOČKOVANÁ  PROTI  OCHORENIU COVID-19 AJ DRUHOU DÁVKOU VAKCÍNY A OD TOHTO OČKOVANIA UPLYNULO ASPOŇ 14 DNÍ
INFORMAČNÁ LINKA: 0911 547 835Odporúčanie testovania:
žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, jeden zo zákonných zástupcov žiakov prvého stupňa a žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ
– rodičia detí navštevujúcich Materskú školu (jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa)
– zamestnanci ZŠ J. Simana a MŠ Valaská, ZUŠ Valaská
– podnikateľské subjekty pôsobiace v obci
– široká verejnosť

JE POTREBNÉ SI SO SEBOU PRINIESŤ PLATNÝ OBČIANSKY PREUKAZ

Aktuálne platné hygienické opatrenia platné od 8. marca 2021

LINKA POMOCI OSOBÁM V KARANTÉNE 0910 414 646

Linka je určená osobám, ktorí si nevedia prostredníctvom svojich blízkych zabezpečiť nákup základných potravín, drogistického tovaru, či liekov.

Oznamy

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Valaská informuje, že v dňoch 12. až 15. apríla 2021 budú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov […]

Čítať viac…

ZBER TEXTILU

Koncom tohto týždňa, t.j. v dňoch 9. a 10. apríla majú občania Valaskej možnosť odovzdať nepotrebný textil na zbernom dvore. Kto uvedenú […]

Čítať viac…

DERATIZÁCIA

Obec Valaská, v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Jenčom, v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok v zmysle § 4 ods. 3 písm. […]

Čítať viac…