Komisie obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková (NAJ)

členovia: PaedDr. Matúš Magera (SHO),Múka Ľubomír (KSS), Michal Kováč (SNS), Bc. Radovan Antal (HLAS), Bc. Marek Mora (nezávislý kandidát)

Komisia pre financie a správu majetku obce

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová, Ing. Peter Bánik,  PhDr., Mgr. Zuzana Kúdelková, Bc. Radovan Antal

členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Miroslav Filipko

Komisia pre kultúru

predseda komisie: Jozef Vrbovský

členovia z radov poslancov: Michal Kováč, Bc. Radovan Antal, Mgr. Zuzana Kúdelková

členovia z radov obyvateľov obce: Renáta Kubove, Mgr. Róbert Hlaváčik, Mgr. Kristína Magerová, Alena Kureková

Komisia pre šport

predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Jozef Vrbovský

členovia z radov obyvateľov obce: Bc. Juraj Kriváň, Mgr. Monika Jenčová, Martin Krupa

Komisia pre sociálne veci a školstvo

predseda komisie: MSc., Ing. Zuzana Rolincová

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová

členovia z radov obyvateľov obce: Blažena Pastírová, Marta Petrová, Mgr. Beáta Némethová, Libuša Held, Mgr. Janeta Nitková, Mgr. Danka Dorková

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán a pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt

predseda komisie: Ing. Peter Bánik

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Ľubomír Múka, Michal Kováč, MSc., Ing. Zuzana Rolincová

členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Zuzana Slezáková, Radovan Sepeši, Martin Krupa, Blažena Pastírová, Jozef Hucik, Jaroslav Poliak

Komisia Zboru pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. art. Martina Hricovníny

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Eva Hanková, Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Blanka Kyseľová, Mgr. Némethová, Mgr. art. Adriana Bundová