Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková (NAJ)

členovia: Ing. Zuzana Rolincová MSc.(nezávislá kandidátka), Martin Krupa (SNS), Ing. Ján Dundovič (SMER-SD)

Komisia pre financie a správu majetku obce

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič

členovia z radov poslancov: PhDr. Mgr.  Zuzana  Kúdelková, Mgr. Róbert Hlaváčik,  Martin Krupa, Ing. Peter Bánik

členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Miroslav Filipko

Komisia pre kultúru

predseda komisie: Jozef Vrbovský

členovia z radov poslancov: Mgr. Lucia  Karolová, Mgr.  Róbert Hlaváčik, Milena Dobrotová

členovia z radov obyvateľov obce: Táňa Vilhanová, Anna  Gondová

Komisia pre šport

predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera

členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana  Rolincová MSc.

členovia z radov obyvateľov obce: Radovan Antal, Blanka Pacerová, Juraj Kriváň, Bc. Dušan Sliačan, Mgr. Monika Jenčová

Komisia pre životné prostredia, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt

predseda komisie: PaedDr.  Matúš Magera

členovia z radov poslancov: PaedDr. Matúš Magera

členovia z radov obyvateľov obce: Ľubomír Múka, Ing. Zuzana Slezáková, Radovan Sepeši,

Komisia pre sociálne veci a školstvo

predseda komisie: Blažena Pastírová

členovia z radov poslancov: Mgr. Lucia Karolová

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Iveta  Babčanová, Marta Petrová, Mgr. Danka Dorková, Viera Babčanová, Mgr. Beáta Némethová

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán

predseda komisie: Martin Krupa

členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana Rolincová MSc., Blažena  Pastírová, PhDr. Mgr.  Zuzana  Kúdelková, Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová

členovia z radov obyvateľov obce: Jozef Hucík, Anton Soliar, Jaroslav Poliak

Komisia Zboru pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. art. Martina Škantárová

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Eva Hanková, Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Blanka Kyseľová, Mgr. Némethová, Mgr. art. Adriana Bundová