Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda komisie: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková (NAJ)

členovia: PaedDr. Matúš Magera (SHO),Múka Ľubomír (KSS), Michal Kováč (SNS), Bc. Radovan Antal (HLAS), Bc. Marek Mora (nezávislý kandidát)

Komisia pre financie a správu majetku obce

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová, Ing. Peter Bánik,  PhDr., Mgr. Zuzana Kúdelková, Bc. Radovan Antal

členovia z radov obyvateľov obce:

Komisia pre kultúru

predseda komisie: Jozef Vrbovský

členovia z radov poslancov: Michal Kováč, Bc. Radovan Antal, Mgr. Zuzana Kúdelková

členovia z radov obyvateľov obce:

Komisia pre šport

predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Jozef Vrbovský

členovia z radov obyvateľov obce:

Komisia pre sociálne veci a školstvo

predseda komisie: MSc., Ing. Zuzana Rolincová

členovia z radov poslancov: Milena Dobrotová

členovia z radov obyvateľov obce:

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán a pre životné prostredie, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt

predseda komisie: Ing. Peter Bánik

členovia z radov poslancov: Bc. Marek Mora, Ľubomír Múka, Michal Kováč, MSc., Ing. Zuzana Rolincová

členovia z radov obyvateľov obce:

Komisia Zboru pre občianske záležitosti

predseda komisie: Mgr. art. Martina Hricovníny

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Eva Hanková, Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Blanka Kyseľová, Mgr. Némethová, Mgr. art. Adriana Bundová