Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby

Ako požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné a stavebné konanie

  • žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Zoznam príloh k žiadosti

  • projektová dokumentácia stavby pre územné alebo stavebné konanie

Poplatky

  • bez poplatku

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • Mgr. Janka Maličká

    • 048/6711506
    • janka.malicka@valaska.sk