Stavebné povolenie dopravná stavba

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu

Ako vybaviť žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu

 • samostatnou písomnou žiadosťou s priložením dokladov uvedených v prílohe žiadosti o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu
 • pred podaním žiadosti doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu.

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy
 • cestný zákon

Kontakt

 • Ing. Vlastimila Bellová

  • 048/67 11 506
  • vlastimila.bellova@valaska.sk