Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Ako vybaviť súhlas na povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

 • Žiadateľ musí predložiť vyplnenú žiadosť

Zoznam príloh k žiadosti

 • list vlastníctva na pozemky stavbou dotknuté
 • kópia katastrálnej mapy
 • projektová dokumentácia MZZO

Poplatky

 • bez poplatku

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší

 • Mgr. Janka Maličká

  • 048/6711506
  • janka.malicka@valaska.sk