Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

Ako vybaviť ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

 • samostatným písomným ohlásením s priložením dokladov uvedených v prílohe ohlásenia drobnej stavby.

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní návrhu

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy

Formulár na stiahnutie

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk
 • Ing. Janka Rástočanová

  • 048/67 11 505
  • janka.rastocanova@valaska.sk