Osvedčenie podpisov/listín

Osvedčenie odpisu ( listiny)

poplatok :  za každú stranu listiny  2,00* €

Osvedčenie podpisu na listine

poplatok: za každý podpis 2,00* €

Osvedčenie podpisov mimo úradnej miestnosti

osvedčovanie podpisov mimo úradnej miestnosti sa vykonáva v nestránkový deň, t. j.  v utorok. Žiadosť o osvedčovanie je možné nahlásiť na telefónnom čísle:  048/6711503.

Podľa Položky 3 v Prílohe zákona NR SR o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z., Sadzobník poplatkov, správny orgán môže poplatok  zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Kontakt

  • Danka Králiková

    • 048/6711503
    • danka.kralikova@valaska.sk
    • matrika@valaska.sk