Základná umelecká škola Valaská

V Základnej umeleckej škole dostávajú priestor rozvíjať svoj talent deti od najútlejšieho veku a vďaka nadšeným, kvalifikovaným pedagógom vyrastajú z nich mladí umelci, či už hudobníci, tanečníci alebo výtvarníci.

Pamätná minca vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia ZUŠ

Adresa

Základná umelecká škola Valaská
Záhradná 46/1
976 46 Valaská

Kontakt

  • Základná umelecká škola Valaská

    • 048/6176714
    • zusvalaska@gmail.com