Kolaudácia stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Ako vybaviť návrh na kolaudáciu stavby

  • samostatným písomným návrhom s priložením dokladov uvedených v prílohe návrhu na vydanie kolaudácie stavby
  • pred podaním návrhu doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu

Poplatky

  • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní návrhu

Súvisiace právne predpisy

  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  • príslušné osobitné predpisy

Kontakt

  • Ing. Vlastimila Bellová

    • 048/67 11 506
    • vlastimila.bellova@valaska.sk