Kolaudácia stavby

Návrh na kolaudáciu stavby

Ako vybaviť návrh na kolaudáciu stavby

 • samostatným písomným návrhom s priložením dokladov uvedených v prílohe návrhu na vydanie kolaudácie stavby
 • pred podaním návrhu doporučujeme osobnú, prípadne telefonickú konzultáciu

Poplatky

 • správny poplatok sa stanoví v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch pri podaní návrhu

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • príslušné osobitné predpisy

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk