Sociálny taxík

Obec Valaská poskytuje  od 02.05.2018 služby sociálneho taxíka pre obyvateľov Valaskej ( Valaská – sídlisko, materská časť obce, Piesok) v pracovných dňoch v čase 8:00 – 12:00  prednostne obyvateľom prepravujúcich sa do Brezna alebo Banskej Bystrice a to do zdravotníckych zariadení. Poskytnutie služby do Banskej Bystrice je prijímateľ povinný objednať vopred minimálne 7 dni pred jej poskytnutím, v rámci mesta Brezna minimálne 1 pracovný deň.

Objednávky na prepravu si môžete objednávať na tel. čísle: 0905 704 880.
Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade pri Bc. Krupovej na tel. č. 048/6711508 alebo mail: socialneveci@valaska.sk

Poplatky pri prevoze v rámci Valaskej
Skupina občanovSuma za prepravu v eurách
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov1,50 € /jednosmerná jazda/
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom2,00 € /jednosmerná jazda/
Rodičia s maloletými deťmi2,00 € /jednosmerná jazda/
Poplatky pri prevoze Valaská – Brezno
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov2,50 € /jednosmerná jazda/
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom5,00 € /jednosmerná jazda/
Rodičia s maloletými deťmi5,00 € /jednosmerná jazda/
Poplatky pri prevoze Valaská – B. Bystrica a späť
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov19,00 €
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom24,00 €
Rodičia s maloletými deťmi24,00 €
Poplatky pri prevoze Valaská – Zvolen a späť
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov24,00 €
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom28,00 €
Rodičia s maloletými deťmi28,00 €

Sprievodná osoba – zdarma