Sociálny taxík

Obec Valaská poskytuje  od 02.05.2018 služby sociálneho taxíka pre obyvateľov Valaskej ( Valaská – sídlisko, materská časť obce, Piesok) v pracovných dňoch v čase 8:00 – 12:00  prednostne obyvateľom prepravujúcich sa do Brezna alebo Banskej Bystrice a to do zdravotníckych zariadení. Poskytnutie služby do Banskej Bystrice je prijímateľ povinný objednať vopred minimálne 7dni pred jej poskytnutím, v rámci mesta Brezna minimálne 1 pracovný deň.

Objednávky na prepravu si môžete objednávať na tel. čísle: 0905 704 880.
Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade pri Bc. Krupovej na tel. č. 048/6711508 alebo mail: socialneveci@valaska.sk

Poplatky pri prevoze v rámci Valaskej
Skupina občanovSuma za prepravu v eurách
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov0,5
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom1
Rodičia s maloletými deťmi1
Poplatky pri prevoze Valaská – Brezno
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov2
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom4
Rodičia s maloletými deťmi4
Poplatky pri prevoze Valaská – B. Bystrica a späť
Občan s preukazom ZŤP, senior nad 62 rokov18
Občan s nepriaznivým zdravotným stavom23
Rodičia s maloletými deťmi23

Zdarma- sprievodná osoba