Potvrdenie o existencii / veku stavby

Ako vybaviť potvrdenie o existencii stavby

 • žiadateľ podá písomnú žiadosť
 • žiadateľ uvedie súpisné číslo bytového domu, rodinného domu prípadne inej stavby v katastrálnom území obce Valaská a jeho prímestských častí
 • žiadateľ uvedie číslo parcely, na ktorej sa stavba nachádza

Poplatky

 • správny poplatok 1,50 €

 

Súvisiace právne predpisy

 • zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon
 • zákon č. 286/2012 Z.z. a nasledovných noviel, položka 2, písmeno a), za vyhotovenie potvrdenia sa vyrubuje správny poplatok

Kontakt

 • Jaroslav Peťko

  • 048/67 11 506
  • 0911 547 835
  • jaroslav.petko@valaska.sk