Kultúra

V sobotu, 22.6., sme v našej obci mali ďalšie jedinečné a zároveň tradičné kultúrne podujatie. Aj napriek daždivému začiatku sme našim optimizmom a skvelou muzikou privolali slniečko. Veríme, že skvelá atmosféra sa z dychových hudieb preniesla aj na návštevníkov festivalu a vychutnali ste si príjemné chvíle pri počúvaní a neskôr aj pri tanci. Hosť večera, kapela Gatsby sounds orchestra, priniesla na festival oživenie v podobe známych, nie len, slovenských hitov. Tešíme sa na ďalšie ročníky festivalu, kde Vám, veríme, prinesieme opäť niečo nové. Ďakujeme našim spoluorganizátorom Stredoslovenské osvetové stredisko, TS Valaská, DHZ Valaská, našim sponzorom OOCR Horehronie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Fond na podporu umenia.

V piatok, 21.6., sme spoločne s MO MS Valaská zapálili na Lipovej tradičnú Jánsku vatru.

Nechýbala skvelá atmosféra, o ktorú sa postarala ĽH Čerešienka, či výborne pochúťky a opekačka. Spolu sme vyštartovali z námestia fakľovým sprievodom a veselým spevom sme vyšli na Lipovú.

Už tradične prvá júnová sobota patrila našim najmenším. OZ Valašťania pripravili opäť čarovnú a zábavnú cestu rozprávkovým lesom, na ktorej deti plnili rôzne úlohy, za ktoré v cieli získali sladkú odmenu a množstvo ďalších zážitkov. Pripravené boli ukážky so záchranárskym psom, či pracovníci NAPANTu s rôznymi zaujímavosťami z prírody, opekali sa špekačky, šikovné ručičky maľovali na tvár.

Jednou z dlhoročných tradícií, ktorú ako obec zachovávame je stavanie mája na námestí. 🌳 Spoločne s MO MS vo Valaskej sme tak učinili aj v utorok 30. apríla, pričom o pestrý program sa postarali naši šikovní žiaci ZUŠky a spevokol Lipka. Samozrejme, že nechýbali ani párky, na ktoré sme sa už všetci tešili.

v stredu 6. marca sme si pripomenuli 79. výročie Oslobodenia našej obce spod nadvlády a okupácie nemeckými vojskami. Ráno sme sa so žiakmi 6. ročníka Základnej školy Jaroslava Simana, zástupcami MO MS vo Valaskej, hasičmi a členmi jednoty dôchodcov Slovenska spoločne vybrali na Matičný pochod k pomníku padlým rumunským vojakom na Hnusnô. Veľa z udalostí, ktoré sa udiali počas rokov hrôzy a neistoty, sa natrvalo vryli do našich pamätí.

Ja našou povinnosťou pamätať si na tieto udalosti a odovzdávať ich ďalej. Najmä my, ktorí sme sa narodili po druhej svetovej vojne a neboli sme tvárou v tvár konfrontovaní s jej drámami a následkami.

Pietnou spomienkou vyjadrujeme vďačnosť a úctu všetkým padlým, ktorí priniesli obeť za naše oslobodenie a život v mieri.

Česť ich pamiatke.

Dňa 10.2., sa už po 87.krát vybral našou obcou Fašiangový sprievod. Na námestí sme ich netrpezlivo očakávali v spoločnosti Ľudovej hudby Kučeravý javor, ZUŠky a detských maskotov. Rozvoniavalo to všakovakými špecialitami a dobrotami. Veríme, že každý si prišiel na svoje a zabavili ste sa ako sa patrí. Tešíme sa na stretnutia s vami pri ďalších podujatiach.

V piatok, 22. decembra sme na námestí obce spoločne s našimi školami, obyvateľmi a hudobnými hosťami v predstihu oslávili najkrajšie sviatky v roku. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a rodinnej harmónie. Je to obdobie, ktoré má neopísateľnú silu pre každého, kto sa na Vianoce nepozerá len očami, ale i srdcom. Ďakujeme MO MS vo Valaskej a Technickým službám za spoluúčasť na príprave Živého Betlehemu. Na pódiu sa nám predstavilo množstvo účinkujúcich, skvelých hudobníkov i spevákov.

Počas tohtoročnej kultúrnej jesene si obec pripravila pre svojich obyvateľov množstvo zaujímavých podujatí. V úvode októbra sa predstavil Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan z Ráztoky s komédiou Bisťu dedina Bomba nápad. V rámci mesiaca úcty k starším sme pripravili nie len pre našich seniorov hudobný koncert DUA Mirka & Ondrej a ich hosťom Gizkou Oňovou. V závere mesiaca sme zorganizovali prehliadku heligonkárov z bližšieho i širšieho okolia. Súčasťou kultúrnej jesene bola aj výnimočná oslava 100 ročnice Miestneho Odboru Matice Slovenskej vo Valaskej.

Uvítanie detí do života

V stredu 27.9.2023 sme na Obecnom úrade slávnostne privítali našich najmenších Valašťanov a Valašťanky. Máme veľkú radosť z každého narodeného dieťatka v našej obci a je pre nás dôležité, aby cítili, že Valaská je ich domovom, kde prežijú šťastné nie len svoje detstvo. O program sa postarali žiaci našej ZUŠ.

Haruľa 2023

V sobotu, 16. septembra sa vo Valaskej pri HPÚ uskutočnil 14. ročník súťaže o najchutnejšiu haruľu. Súťažilo 15 družstiev pričom tú najchutnejšiu napieklo družstvo Limitovaná edícia a odniesli si tak putovný pohár. Účasť na podujatí bola veľká, atmosféra výborná, ku ktorej prispela DH Mostárenka, kapela M2D a skupina Muriňákovci. O večernú zábavu sa postaral DJ Peťo Vincúr. Tešíme sa z úspechu tejto súťaže, pretože prekračuje hranice nie len obce ale i regiónu. Vďaka patrí organizátorom Občianskemu združeniu Pekný deň a za technickú pomoc Technickým službám a zamestnancom OcÚ.

Najdlhší makovník

8. septembra sa v našej obci konal pokus o slovenský rekord v najdlhšom makovníku. Vďaka organizácii MO MS vo Valaskej sa podarilo zavinúť makovník s dĺžkou 26,91m, ktorý sa zapísal do Slovenskej knihy rekordov. Na príprave sa podieľalo 20 družstiev zo všetkých organizácií pôsobiacich v obci. O skvelú zábavu sa postarala ĽH Čerešienka, kapela Garbend a ako by to bolo, keby ma makovník neprišiel Jožko Mak, ktorý potešil svojim spevom. Makovník sa po upečení rozdal prítomným obyvateľom a návštevníkom.

Rozlúčka s letom

V sobotu 2. septembra obec v spolupráci s OZ Valašťania usporiadali pre deti rozlúčku s letom na ihrisku v starej Valaskej. Pre deti boli pripravené rôzne disciplíny, ako jazda na koni, šermiari, maľovanie na tvár alebo zásah DHZO Valaská. Neskôr si aj opiekli špekačky.

Oslavy SNP

V pondelok 28.augusta sme si pripomenuli aj v našej obci 79. výročie Slovenského národného povstania. Na spomienkových oslavách sa zúčastnili zástupcovia obce, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. O kultúrny program sa postaral Spevokol Lipka a Tanečný orchester Valaská. Po príhovoroch na námestí sa sprievod presunul k pomníku na cintoríne a následne do materskej časti obce, kde sme spoločne položili kytice.

Jánska vatra

Obec Valaská v spolupráci s MO MS vo Valaskej, Technickými službami a DHZO Valaská zorganizovali 24. júna Svätojánsku vatru na Lipovej. Z námestia vyrazil fakľový sprievod obcou a k tomu hrala skvelá ľudová muzika. Na Lipovej sme pogratulovali všetkým Jánom, ktorí dostali aj malý darček. Sme nesmierne vďačný za dodržiavanie týchto tradícií.

Cesta Rozprávkovým lesom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Obec v spolupráci s OZ Valašťania pripravila už tradičnú cestu rozprávkovým lesom. Okrem plnenia rôznych záhadných a veselých úloh mohli deti zažiť aj ukážku policajných psovodov a skvelú opekačku. Veľká vďaka organizátorom a všetkým zúčastnením.

51. Festival dychových hudieb Valaská memoriál Jožka Kučeru

Už po 51. krát sme v našej obci usporiadali jeden z najdlhšie trvajúcich festivalov tohto hudobného žánru. Dychovky majú v našej obci čestné miesto vďaka svojej histórii a ochote jej zakladateľov a dobrovoľníkov. Festival sa uskutočnil 10. júna a zúčastnilo sa ho 6 dychových hudieb z Valaskej, Brezna a Banskej Bystrice. Ako tanečný hosť sa predstavila Tanečná škola Tančekovo z Brezna. Veľmi nás teší, že naše pozvanie prijali aj dcéry od Kučerov.

Zároveň ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a SKF SOZA, ktorí podporili festival z verejných zdrojov. Ďakujeme firmám Technos, Hatrick, Breznianska cukráreň, Coop Jednota a Tesco za finančnú a materiálnu pomoc.

DEŇ MATIEK

Pri príležitosti Dňa matiek sme si 14. mája uctili naše milované mamy, staré mamy, babky. O pestrý program sa postarali žiaci našich škôl a hosť programu Jožko Ambróz.

STAVANIE MÁJA

Obec Valaská v spolupráci s MO MS vo Valaskej a ZUŠ patrične oslávili a privítali máj. Na námestí sa predstavili žiaci ZUŠky s krásnym folklórnym programom. Tradične nechýbali párky a malé občerstvenie

DEŇ UČITEĽOV

28. marec sa spája s našim najvýznamnejším pedagógom Jánom Amosom Komenským. Pri tejto príležitosti starosta obce Mgr. Peter Jenča pozval všetkých pedagogických zamestnancov našich škôl na divadelné predstavenie, aby si trochu oddýchli od každodenných povinností a práce a načerpali nové sily. Vo svojom príhovore vyzdvihol ich obetavosť a oddanosť svojmu povolaniu a poprial im veľa tvorivých nápadov a zdravia do ďalších rokov.

78. výročie Oslobodenia obce

Pri príležitosti 78. výročia Oslobodenia obce Valaská, uskutočnili MO MS Valaská v spolupráci s obcou Valaská, matičný pochod k Pamätníku padlým rumunským vojakom na Hnusnom. Pochodu sa zúčastnili žiaci Základnej školy Jaroslava Simana, členovia MO MS, DHZ Valaská a Jednoty dôchodcov Valaská. V spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov z.o. Valaská, sa v poobedných hodinách konali spomienkové oslavy, pietny akt položenia kytíc k pomníkom padlých hrdinov na cintoríne a v materskej časti obce.

Česť ich pamiatke.

FAŠIANGY

18. Februára sa konala v našej obci tradičná fašiangová bursa, ktorá prešla celou obcou. Účastníci sa postarali o skvelú zábavu obyvateľov a návštevníkov. Večer pokračoval posedením pri muzike a pochovaním basy, ktorým sme započali 40 dňový pôst.

Uvítanie detí do života

Dieťa v rodine, to je radosť. Dôvod tešiť sa na každý nový deň, na každé slovíčko, krôčik, úsmev… 8. februára sa uskutočnilo Uvítanie do života detí z našej obce. Sme veľmi potešení, keď sa môžeme takto stretnúť, zoznámiť a popriať im krásny život plný lásky a radosti.

Novoročný koncert Tanečného orchestra Valaská a hostí

V nedeľu 22. januára si Tanečný orchester Valaská pre nás Valašťanov a nadšencov umenia pripravil famózny Novoročný koncert nabitý skvelými hosťami. Sledovať ich a počúvať tóny skladieb, do ktorých každý vložil kúsok seba, bolo zážitkom. Zazneli skladby rôznych žánrov, krásne zimné piesne v podaní Martina Vetráka, Jarka Bániková privolávala jar piesňou Domov je krásny a Jožko Ambróz sa premenil na prednostu stanice. Za všetkých sa im úprimne poďakoval zástupca starostu Ing. Ján Dundovič. Najväčšou odmenou iste bolo dlhotrvajúce standing ovation. Tanečný orchester je súčasťou kultúry našej obce dlhé roky a pevne veríme, že sa mu bude dariť minimálne tak úspešne ako do teraz.

Živý Betlehem

Vo štvrtok 22.decembra sme zavŕšili adventné obdobie živým Betlehemom na námestí. Predstavili sa žiaci našich škôl, akadémia Gioa z Nemeckej a hostia heligonkári a píšťalkári z okolia Káčeričky z Brezna. Milí Valašťania, prajeme vám krásne a pokojné Vianoce v kruhu rodiny.

Advent

V nedeľu 27.novembra sme spoločne na námestí započali adventné obdobie zapálením 1. adventnej sviece. Na úvod sa prítomným prihovoril starosta obce Mgr. Peter Jenča. Veniec posvätil duchovný otec Mgr. Martin Trojan. Atmosféru spríjemnili deti základnej školy Jaroslava Simana. Na záver sa prihovoril aj predseda MO MS vo Valaskej PaedDr. Matúš Magera.

Ďalšiu nedeľu si pripravilo program Odborné učilište, ktoré potešilo svojim vystúpením všetkých prítomných.

Na 3. adventnú nedeľu vystúpili žiaci materskej školy a pani učiteľky zapálili ďalšiu sviecu na adventnom venci. 

Poslednú 4. adventnú sviecu zapálil pán starosta spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva. Na záver zaznela Tichá noc, ktorú zaspievali všetci prítomní zo srdca s láskou. Veľmi pekne ďakujeme všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám, rodičom za prípravu. 

Uvítanie detí do života

Narodenie dieťaťa je v každej rodine veľkou udalosťou, na ktorú všetci s láskou čakajú. Dieťa je najvzácnejším darom, naplnením života, jediná skutočná hodnota, ktorá môže vzísť z čistej a úprimnej lásky dvoch ľudí. Pri tejto príležitosti, 28.septembra, pán starosta, Mgr. Peter Jenča privítal medzi nami našich najmenších občanov. Slávnosť spríjemnili p. Mária Pacerová a Maťka Hricovíny s deťmi z našej ZUŠky.

HARUĽA 2022

Dňa 17. septembra sa konal 13. ročník súťaže o najchutnejšiu haruľu. V konkurencii 13 družstiev napokon 1. miesto a putovný pohár získal tím „Babovřesky„. Sprievodným podujatím bolo premietanie krátkych filmov o Valaskej a Valašťanoch, pri príležitosti 70. výročia prvého premietania v obecnom kine „Trangoška„. O skvelú atmosféru sa postarali hudobníci z Oblastných skutočností, kapela M2D Rock a rocková kapela Rock Therapy Kabát revival. Atmosféra bola aj napriek chladnému počasiu výborná. Tancovalo, jedlo a pilo sa ešte dlho po ukončení súťaže, čo svedčí o skvelej organizácii a spolupráci.

Vernisáž výstavy ArtStretnutia 06 „VODA“

V piatok 16. septembra sa vo výstavnej sále kultúrneho domu konala vernisáž výstavy s názvom VODA.

Súčasťou výstavy sú maľby Mgr. Rastislava Turňu, fotografie p. Tomáša Náthera a jeho zverencov a drevené grafiky p. Martina Výbošťoka.

77. výročie SNP

Ľudia starnú a odchádzajú, generácie sa striedajú – no hodnoty ostávajú. A sú to tie isté hodnoty, v ktoré úprimne verili všetci tí, ktorí sa postavili proti fašistom.

Dňa, 27. augusta, sme si v našej obci pripomenuli 77. výročie Slovenského národného povstania.

Po hymne SR a básni v podaní Mgr. Márii Pacerovej sa prihovorili starosta obce Valaská – Mgr. Peter Jenča, predseda MO ZPB Ing. Peter Bánik.

Oslavy pokračovali pietnym aktom kladenia kytíc pri pomníku v cintoríne a v materskej časti obce.

Veľké poďakovanie patrí aj Spevokolu Lipka a DH Valaská.

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB VALASKÁ – MEMORÁL JOŽKA KUČERU

50. jubilejný ročník

MIESTO A ČAS KONANIA: 11. 6. 2022, pri Hostinci pod úbočou, od 15.00 h a 12. 6. 2022, Námestie 1. mája, od 14.00 h.

Jožko Kučera

Život je sťaby piesne tónina, čo raz sa ľahko hrá, no niekedy zas omína,

čo srdce človeka raz poteší, no i rozochveje, keď si spomína.

Ťažko hľadať slová v krásnej reči slovenskej,

čo povedať Ti všetci chceme,

než veľké, úprimné a priateľské

– zo srdca ďakujeme.

PUBLIKÁCIA VYDANÁ PRI PRÍLEŽITOSTI 50. VÝROČIA FESTIVALU DYCHOVÝCH HUDIEB VALASKÁ – MEMORIÁL JOŽKA KUČERU

Sobota 11. jún 2022, pri Hostinci pod Úbočou (materská časť obce), so začiatkom od 15.00 h

Účinkujúci:

  • DH MOSTÁRENKA BREZNO, kapelník Matej Krella
  • DH SELČIANKA BANSKÁ BYSTRICA,  kapelník Martin Brhlík
  • DH ŠVITORKA VALASKÁ, kapelník Juraj Kubove
  • DH MISTŘÍŇANKA z ČR, kapelník František Pavluš

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu sú  REMESLÁ V OBJATÍ HUDBY

Všetci sa môžeme tešiť na keramické produkty z dielne Evy Huňovej, ktoré boli vyhlásené za Regionálny produkt Horehronia, svoje ručne robené prírodné mydlá predstaví Drahomíra Prachniarová. Mimochodom aj jej produkty sú uznávaným regionálnym produktom Horehronia. Regionálny produkt Horehronia predstaví aj Alena Ďurečková v podobe textilných výrobkov na ľudovú nôtu. A to nie je všetko! Michaela Beláková predstaví svoje štrikované, háčkované hračky, Juraj Sigotský výrobky z dreva, Jozef Kurek, Amrich Tibor – výrobky z dreva a kože.

A vy milé deti, ak ste ešte neboli na valaštianskych dychovkách, neváhajte! Čakajú na vás samé dobré veci.

Chýbať nebude cukrová vata, sladká zmrzlina, maľovanie na tvár, jazda na koníkoch a veľa ďalších aktivít. OZ Pekný deň pripravilo aktivity DETI DEŤOM.

Aby bolo všetko dokonalé, nebude chýbať ani občerstvenie.

PREDSTAVUJEME ÚČINKUJÚCICH:

DH MOSTÁRENKA Brezno, kapelník Matej Krella

Dychová hudba Mostárenka vznikla v roku 1971. Jej prvým a dlhoročným kapelníkom bol Jozef Knoško. Spolu s muzikantmi položili základný kameň malej dychovej hudby na Horehroní. Mnoho rokov funkciu kapelníka vykonával Štefan Horský a od roku 2007 je kapelníkom Matej Krella. Vlani Mostárenka už písala 50. rokov svojej existencie.

Mostárenka má za sebou vystúpenia na domácej pôde ale aj v zahraničí.

V roku 2016 Mostárenka pri príležitosti svojho 45. výročia nahrala CD s názvom Mostárenka na cestách.

Mostárenka odjakživa teší svojich priaznivcov peknými pesničkami a skvelou zábavou.

DH SELČIANKA Banská Bystrica, kapelník Martin Brhlík

Dychová hudba Selčianka vznikla na jeseň v roku 1978. Jej základný kameň položil vtedajší predseda JRD Selce, Ing. Igor Dropčo a prvý kapelník dychovej hudby Jozef Neuschl. V roku 1980 sa Selčianka stala víťazom celoslovenskej súťaže malých dychových hudieb, druhýkrát v roku 1992, v Lednických Rovniach. Od roku 2011 je jej kapelníkom Martin Brhlík. Dnes má dychová hudba Selčianka už pekných 44 rokov. A má sa čím chváliť. Účinkovala v Maďarsku, Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, získala viacero ocenení. Nahrala niekoľko hudobných nosičov – LP „idú už s muzikou mládenci“, magnetofónové kazety „Nádeje, nádeje“, „Tebe sa tu klaniame“, CD „Selčianka na Morave“, „Jubilejné“, „Spopod našej brány“, „Mám ja hrušku“.

DH ŠVITORKA VALASKÁ, kapelník Juraj Kubove

Po 15. rokoch účinkovanie Dychového orchestra Valaská sa dal dokopy užší kruh z radov jej členov a vytvorili malú dychovú hudbu s názvom Švitorka, ktorá v roku 1971 predstúpila pred verejnosť v nových krojoch imitujúcich tradičný valaštiansky kroj. Švitorka hrala na rôznych podujatiach v obci, ale aj v širokom okolí na zábavách, svadbách i festivaloch. So zánikom dychovej hudby Strojárne Piesok jej činnosť ustala. Neskôr bol jej zloženie obnovené zo súčasných hráčov DO Valaská. Dnes už účinkuje iba príležitostne. Pri príležitosti 50. výročia Festivalu dychových hudieb Valaská – Memoriál Jožka Kučeru sa hudobníci, ktorí hrávali vo Švitorke, rozhodli oživiť jej meno a spomienku a dali sa znovu dokopy pre túto príležitosť.

HOSŤ SOBOTŇAJŠIEHO VEČERA

MISTŘÍŇANKA z českej republiky, kapelník František Pavluš

DH Mistříňanka založil v roku 1967 kapelník Antonin Pavluš. Vďaka kvalitnému muzikantskému obsadeniu, veľkému nadšeniu a prístupu kapela získala popularitu a širokú poslucháčsku pozornosť v Československu a v zahraničí. Odhliadnuc od všetkých ostatných ocenení, ktoré kapela získala, spomenieme to najdôležitejšie – 1. miesto na Majstrovstvách sveta dychových hudieb vo švajčiarskom Hetlingene (1993). Počas svojej 50 ročnej úspešnej činnosti odohrala kapela viac ako 4000 predstavení. Rozdáva radosť z hudby nielen doma ale aj v zahraničí. S moravskými melódiami precestovala takmer všetky európske štáty, svoje koncerty odohrala i v USA. V súčasnosti prezentuje kapelu 14 muzikantov (prevažne absolventov konzervatória) a štyria speváci. Mistříňanka na svojich vystúpeniach hrá nielen tradičnú ľudovú hudbu ale i modernú a vážnu produkciu.

Pri príležitosti 50. jubilea Festivalu dychových hudieb Valaská – Memoriál Jožka Kučeru zahrá Mistříňanka vo Valaskej.

Nedeľa, 12. jún 2022, Námestie 1. mája, od 14.00 h.

PREDSTAVUJEME ÚČINKUJÚCICH:

DETSKÝ DYCHOVÝ ORCHESTER ZUŠ BREZNO, dirigent Marián Švoňava

Vznikol v roku 2009 z iniciatívy vtedajšieho dirigenta Dychového orchestra Brezno – Ivana Sýkoru.  V roku 2010 prebral dirigentskú taktovku pedagóg  akordeónovej hry Marián Švoňava.  Od roku 2009 sa DDO ZUŠ Brezno pravidelne zúčastňovať na Festivale dychových hudieb vo Valaskej. Účinkoval na rôznych vystúpeniach v rámci Dní mesta Brezna, ale aj v jeho okolí. V apríli 2011 na nadregionálnej komornej prehliadke v Brezne organizovanej každý druhý rok Základnou umeleckou školou v Brezne dostal orchester cenu poroty a v roku 2016 už ako 25-členný orchester cenu rodičovského združenia. Od roku 2011 orchester úspešne reprezentuje ZUŠ-ku aj na festivale Talenty pod Poľanou v Detve. Od roku  2015 orchester začína účinkovať na celoslovenskom putovnom festivale pod názvom Dychfest v Dolnej Krupej, v Brezne, v Piešťanoch a v Partizánskom, ktorý organizuje Združenie dychových hudieb Slovenska. Veľkým úspechom orchestra bolo reprezentovanie kraja po prvýkrát na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb v Dolnej Súči 2016, odkiaľ si odniesol zlaté pásmo. V roku 2018 sa opätovne zúčastnil tejto prehliadky a získal titul „Majster Slovenska“. V roku 2019 si pripomenul 10. výročie svojej existencie a v roku 2021 nahral 5 skladieb na CD k 60. výročiu založenia ZUŠ Brezno. Detský dychový orchester ZUŠ Brezno je čerstvým držiteľom titulu Majster Slovenska v kategórii mládežníckych orchestrov zo súťaže Oddych po dych 2022 v Lednických Rovniach.

DYCHOVÁ HUDBA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, dirigent Jakub Laco

Prvá dychová hudba v Rakúsko-Uhorsku na území dnešného Slovenska vznikla už v roku 1838. Bola založená v Hronci pri Podbrezovej. Založil ju farár a kazateľ Tomáš Hromada. Po prechode správy železiarní z Hronca do Podbrezovej, prechádza sem hudba a koncertný orchester s kompletným dychovým a sláčikovým obsadením. Pričinil sa o to v roku 1892 kapelník Antonín Kríž z Moravy, ktorý zo zvyškov moštenickej a hrončianskej hudby vytvoril podbrezovskú hudbu. Dychová hudba Železiarne Podbrezová účinkuje doma i v zahraničí. Hrala v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Maďarsku a v Českej republike. Dychová hudba Železiarne Podbrezová nahrala niekoľko CD. Činnosť dychovej hudby je úzko spätá so Železiarňami Podbrezová, a.s., ktoré jej poskytujú zázemie a po celú dobu jej histórie ju podporujú, za čo im patrí poďakovanie. Hudba hrá skladby inštrumentované pre veľké dychové orchestre rôzneho druhu od typickej dychovej hudby, cez ľudové piesne, skladby populárneho, muzikálového charakteru i skladby z oblasti vážnej hudby.

TANEČNÝ ORCHESTER VALASKÁ, dirigent Ján Jenča

Od spevu nikdy nie je ďaleko k hudbe. Najstarší obyvatelia obce spomínajú na chýrneho gajdoša aj na cimbalové muziky. Neskôr vznikali modernejšie kapely, v ktorých sa objavovali aj iné hudobné nástroje – harmoniky, trúbky, saxofóny, klarinety a bubny. Na týchto základoch sa v hlavách niekoľkých nadšencov zrodila myšlienka založiť v rámci Dobrovoľného hasičského zboru vo Valaskej dychovú hudbu. V októbri 1956 sa konala ustanovujúca schôdza hudobného krúžku, ktorého predsedom sa stal Jozef Urban a kapelníkom Ľudovít Valo. Tak sa začala tvrdá práca, zoznamovanie sa s hudobnou teóriou a notami. Začala sa písať história Dychovej hudby Valaská ako veľkého orchestra. Dňa 15. januára 1957 si 37 členov dychovej hudby v sále osvetovej besedy prevzalo nástroje z rúk predsedu prípravného výboru Jána Molčana. Prvé vystúpenie odohrali 1. mája 1957 vo Valaskej pod taktovkou Ľudovíta Valu. O rok neskôr už na prvého mája dirigoval Štefan Štéc. Ďalšími kapelníkmi boli Emil Zelenčík, Jozef Rýchly, Ján Soliar, Jozef Tužinský, Alojz Šikula, Karol Šikula, Vlastimil Chlebovec, Robert Meliš, Zoltán Popróči, Bohumil Sedláček, v súčasnosti vedie orchester Ján Jenča. Funkciu vedúceho dychovej hudby vykonával Jožko Urban a neskutočných 35 rokov, jeden zo zakladajúcich členov, Jožko Kučera. Po jeho smrti v roku 2012 preto názov festivalu dostal dovetok  – Momoriál Jožka Kučeru, aby sa každý rok pripomenula jeho osobnosť a zásluhy v oblasti rozvoja dychovej hudby v obci.

Terajší dirigent Ján Jenča, učiteľ ZUŠ Valaská, hudobný skladateľ a aranžér a výborný hudobník obohatil vystúpenie dychovej hudby o sólový spev a skĺbil vystúpenie miešaného speváckeho zboru s dychovou hudbou. Vedúcim orchestra je od roku 2007 Róbert Hlaváčik.

Dychový orchester účinkoval na rôznych festivaloch na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Čechách, pamätné je účinkovanie na festivale v bratislavskej Rači. Bol a stále je neodmysliteľnou súčasťou života obce, hráva pri rôznych obecných príležitostiach, oslavách, či príležitostných koncertoch. Je pravidelným účastníkom Festivalu dychových hudieb vo Valaskej od jeho vzniku a pomáha pri jeho organizovaní. Ako veľký orchester vydala valaštianska dychová hudba 2 CD. Prvé, pri príležitosti svojho 50. výročia vzniku dychovej hudby, bolo vydané v roku 2006. Na tvorbe CD sa spolupodieľal aj Spevokol Lipka, pri MO Matice slovenskej vo Valaskej. Druhé CD, s názvom „Pre vás!“, vyšlo  v roku 2012, kde sa tiež spolupodieľal Spevokol Lipka.

V roku 2012 prichádza podstatná zmena v hudobnom zameraní na modernejšie swingové skladby a transformácia orchestra na tanečný orchester, resp. bigband. Tanečný orchester Valaská sa tak stáva priamym pokračovateľom Dychovej hudby Valaská. Zameriava sa na slovenské a svetové evergreeny, známe populárne skladby inštrumentálneho charakteru, ako aj so spevom.

Prvýkrát sa Tanečný orchester predstavil verejnosti na FDH Valaská v roku 2013 a už tu sa ukázalo, že rozhodnutie hrať inú muziku, bolo správne. Ešte v septembri 2013 sa orchester zúčastnil festivalu Gemerská krídlovka v Rimavskej Sobote a do konca roka nacvičil ešte skladby na Vianočný koncert, ktorý zožal taktiež veľký úspech.

Tanečný orchester má za sebou veľa vystúpení, hlavne na Slovensku, významnou bola účasť na Swingovom festivale Jardy Marčíka v Týništi nad Orlicí v Českej republike, v roku 2019.

Vydané CD s názvom „Prvé randevú!“,  v roku 2017.

Orchester od svojich počiatkov funguje pod záštitou a s podporou obce Valaská, za jej patrí veľké poďakovanie.

Víziou orchestra je hrať hudbu tanečnú, na počúvanie, hrať hity svetové aj slovenské, slávne ale aj  zabudnuté, hudbu swingovú, hudbu časov minulých, ale aj súčasné populárne skladby, hrať na festivaloch, plesoch, zábavách, možno i tanečných podujatiach, alebo len tak, ľuďom pre radosť.

DYCHOVÝ ORCHESTER BREZNO, dirigent Marián Švoňava

Dychový orchester Brezno je pravidelným účastníkom festivalov DH vo Valaskej, stavia na základoch hasičskej dychovej hudby v Brezne, ktorá vznikla v roku 1876. Z jej členov v roku 1952 pod patronátom podniku Mostáreň Brezno vznikol Dychový orchester pri Dome kultúry Mostáreň Brezno pod vedením charizmatického kapelníka, učiteľa a nestora breznianskej dychovky Jozefa Knoška. Po ňom prevzal dirigentskú paličku Ivan Sýkora, no a v súčasnosti (od roku 2011) vedie dirigent Mgr. art. Marián Švoňava, ktorý je aj učiteľom v ZUŠ Brezno. Svojou hudbou sprevádza rôzne podujatia v Brezne, ale aj v okolitých mestách, účinkoval aj v zahraničí: vo Francúzsku, Poľsku, Švajščiarsku, v Čechách, v Srbsku i rumunskom Nadlaku. V repertoári DO Brezno prevažujú najmä moderné a populárne skladby, Dirigent nezabúda ani na dychovkársku klasiku a úpravy vážnej hudby. Medzi najväčšie úspechy orchestra patrí umiestnenie na treťom mieste na medzinárodnom festivale v poľskej Kolbuszowej v roku 2013. Ďalej zlaté pásmo na festivale Zlota Lyra 2018 v poľskom Rybniku, kde sólisti získali aj špeciálnu cenu za sólový výkon.

V roku 2022 si orchester pripomína 70. výročie svojej novodobej histórie. Veľká vďaka patrí všetkým doterajším kapelníkom, muzikantom a priaznivcom. Ich nadšenie a podpora pomáhajú prekonávať ťažké turbulentné obdobia.

HOSŤ FESTIVALU

VOJENSKÁ HUDBA BANSKÁ BYSTRICA

Vojenská hudba Banská Bystrica je „určená svojou hudbou produkciou k zabezpečovaniu vojenských ceremoniálov podľa Pravidiel Diplomatického protokolu SR, pietnych aktov, slávnostných nástupov, vojenských pohrebov, slávnostných podujatí a iných reprezentačných aktivít v rezorte obrany a samozrejme aj ako reprezentačné teleso OS SR v rámci koncertných vystúpení na verejnosti doma a v zahraničí“.

V súčasnosti veliteľom- dirigentom vojenskej hudby je kapitán Mgr. art. Ján Goliaš a jeho zástupcom je vedúci starší dôstojník  – dirigent nadporučík Mgr. art. Marek Flimel.

Na 50. ročníku Festivalu dychových hudieb vo Valaskej sa predstaví vojenská hudba Banská Bystrica spolu s ďalším hosťom festivalu, skvelým spevákom Ludom Kurucom.

LUDO KURUC

Slovenský spevák, hudobník, skladateľ, dramaturg a hudobný pedagóg. V roku 1985 absolvoval na štátnom Konzervatóriu v Bratislave, štúdium na akordeón, kompozícia – aranžovanie. V rokoch 1987 – 1996 získal ako spevák stále zahraničné angažmán vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, na Malorke. V roku 1997 prichádza s vlastným koncertným projektom (hudba, texty, aranžmány) „Kým je čas“ v štýle gospelu, z ktorého pochádza aj rovnomenné SD a koncertné turné po Slovensku. 13 rokov pôsobil v legendárnom orchestri Gustáva Broma, pričom absolvoval množstvo koncertov, eventov, TV hudobných programov, vystúpení doma aj v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko, Belgicko, Taliansko).

V rokoch 2005 a 2006 absolútny víťaz speváckej súťaže Cantiléna, odkiaľ si odniesol cenu Karola Duchoňa. V roku 2007 prichádza s vlastnou koncertnou formáciou Ludo Kuruc Band. Najčastejšie sú koncerty venované spomienke na Karola Duchoňa. V rokoch 2011 – 2015 dostáva angažmán na zámorských lodiach – Severná Amerika, Južná Amerika, Ázia, Afrika.

Intenzívne spolupracuje so slovenskou jazzovou špičkou – K. Kováč, O. Krajňák, O. Juraši, P. Solárik, R. RAgan, C. Zeleňák a rovnako s mladou generáciou – l. Kotlár, P. Korman, R. Ragan jr., K. Kuruc.

Oblasť vážnej hudby je pre Kuruca vždy novou výzvou, a preto píše v roku 2009 skladbu pre zbor a orchester, ktorú premiéruje orchester Bohdana Warlacha a Adoremus  (slovenský spevácky zbor).

Nezaostáva ani v tvorbe pre talentované deti, čoho dôkazom je fakt, že od roku 2010 je najhranejší slovenský autor na medzinárodných klavírnych súťažiach.

Je autorom hudby muzikálov: Pinocchio, Alica v krajine zázrakov a Studňa lásky, z ktorých posledný mal premiéru v amfiteátri Trenčianskeho hradu, vo veľkolepej výprave so živým orchestrom.

Úspešný rok 2017 začína Novoročným koncertom v Banskej Bystrici s Big Band Academy. Koncert bol zaradený medzi najvýznamnejšie kultúrne udalosti roka.

Rok 2018 prináša novú skúsenosť vo vlastnej talkschow – Pod kožou, s Evou Pavlíkovou a Petrom Lipom. Ako hudobný hosť sa objavil v Randevu Jana Snopka a Eni Vacvalovej.

V súčasnosti koncertuje so svojou kapelou, píše hudbu pre deti a spolupracuje v rôznych projektoch s domácou jazzovou elitou. Na konte má množstvo vystúpení v TV hudobných reláciách, napr. Osem a pol, Zahoď starosti, Let´dance, BAilando, Takí sme boli, Legendy popu, kde spieval  z repertoáru Karola Duchoňa a Toma Jonesa za doprovodu Big Bandu Gustáva Broma.

ZVOLENSKÉ MAŽORETKY

Zvolenské mažoretky založila v roku 1996 pani Zuzana Ničšáková ako súčasť svojej súkromnej tanečno-športovej školy. Aktívne sa počas mnohoročnej činnosti zúčastňujú mnohých vystúpení, súťaží, festivalov na Slovensku aj v zahraničí. Reprezentujú nielen mesto Zvolen, ale aj našu krajinu a krásu a šikovnosť mladých ľudí. Na tradičnom Festivalu dychových hudieb vo Valaskej účinkujú opakovane, skoro už desať rokov. Popri klasických tanečných číslach mažoretiek dotvárajú slávnostnú atmosféru podujatia aj choreografiami latinsko-amerických aj moderných tancov. Spolu s členmi  tanečno-športového klubu F.R.E.S.H zo Zvolena aj atraktívnymi vystúpeniami fitness a cheerleadingu.

OZ PEKNÝ DEŇ

Valaštianske občianske združenie Pekný deň prvýkrát pripravilo sprievodné podujatie s príznačným názvom Ľudové remeslá v objatí hudby ako súčasť festivalu v roku 2005. Odvety je jeho súčasťou. Podpora festivalu bola zrealizovaná zlepšením technického zabezpečenia, stánkami s remeselnými výrobkami, stránkami s občerstvením, atrakciami pre deti.

„Občianske združenie Pekný deň neorganizuje len podujatia, ktoré prinášajú zábavu. Oni sa snažia pomáhať, pomáhajú život doslova naštartovať“. (Valaštiansky hlásnik 6/2019)

Aj v tento nedeľný deň pokračuje sprievodné podujatie REMESLÁ V OBJATÍ HUDBY . Okrem všetkých spomenutých remeselníkov zo sobotňajšieho dňa (Drahomíra Prachniarová, Alena Ďurečková, Michaela Beláková, Jozef Kurek, Tibor Amrich, Juraj Sigotský), ktorí svoje produkty budú prezentovať aj v nedeľu na námestí, pribudnú ďalší. Žaneta Nitková s úžasnými tradičnými pečenými oblátkami a OZ Podaj mi roku pri OUI Valaská so svojimi výrobkami z tvorivých dielní.

Vy milé deti, ktoré ste nestihli maľovanie na tvár, v nedeľu ešte stihnete😀

A uisťujeme vás, že ani v nedeľu nebude chýbať cukrová vata, sladká zmrzlina, trdelníky.

Potešíme všetkých skalných, v nedeľu nebude chýbať ani haruľa😀😍

Samozrejme, môžete sa tešiť aj na ďalšie občerstvenie.

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa patrí našim mamám a starým mamám. Vo Valaskej sme ich pozdravili programom žiakov a pedagógov ZUŠ.

Vynášanie Moreny

Dňa 2. apríla sme sa rozlúčili s Morenou, ktorá sa po zapálení hodila do Bystrianky na Piesku. Táto tradícia znamená koniec nevľúdnej zimy a začiatok jari, prebúdzanie prírody a vítanie nového života. Podujatie zorganizoval MO MS vo Valaskej a kolektívny člen organizácie – MŠ pripravila pekný kultúrny program. Ďakujeme.

DEŇ UČITEĽOV

25. marca 2022 sme si pripomenuli poeticko – hudobným pásmom Deň učiteľov.

OSLOBODENIE OBCE VALASKÁ

4. marca 2022 sme si pripomenuli 77. výročie oslobodenia našej obce.

Po hymne SR a básni Mgr. Márii Pacerovej sa prihovorili starosta obce Valaská – Mgr. Peter Jenča, predseda MO ZPB Ing. Peter Bánik a predseda MO MS PaedDr. Matúš Magera.

Oslavy pokračovali pietnym aktom kladenia kytíc pri pomníku v cintoríne a v materskej časti obce.

Veľké poďakovanie patrí aj Spevokolu Lipka a DH Valaská.

VITAJTE MEDZI NAMI

2. februára 2022 sme v obradnej sále OÚ privítali nových občiankov našej obce. Do veľkej rodiny Valašťanov sme prijali detičky narodené v čase od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021. V tomto období sa narodilo 8 detí – traja chlapci a päť dievčat. Nuž vitajte medzi nami.

Odhaľovanie sochy Valacha

17. septembra 2021 pri príležitosti 550. výročia vzniku obce sa odhaľovala na Námestí 1. mája socha Valacha

Oceňovanie významných osobností obce Valaská

Promovaná pedagogička Darina Fellnerová – CENA STAROSTU OBCE

Anna Gondová – CENA STAROSTU OBCE

Mgr. Eva Hanková – CENA STAROSTU OBCE

Blažena Pastírová – CENA STAROSTU OBCE

Mgr. Terézia Poliaková- CENA STAROSTU OBCE

Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. – CENA STAROSTU OBCE

Paula Simanová – CENA STAROSTU OBCE In MEMORIAM

Mgr. Františka Eva Kúdelková – CENA OBCE VALASKÁ

PaedDr. Dušan Sliačan – CENA OBCE VALASKÁ

Peter Turňa – CENA OBCE VALASKÁ

Viera Zelenčíková – CENA OBCE VALASKÁ

Páter Alojz Kolmačka – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Vdp. Anton Vačko – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Mgr. Ján Weiss – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

MUDr. Jozef Ďuriš – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ

Andrej Zafka – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

18. september 2021 FDH memoriál Jožka Kučeru

19. september 2021 Slávnostné požehnanie Zvoničky pod sv. omšou na Piesku

Uvítanie detí do života 28.júl 2021

MDD – 3. júl 2021 Potôčky

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Štyri dôvody, prečo mať pekné leto – výstava