Kultúra

Odhaľovanie sochy Valacha

17. septembra 2021 pri príležitosti 550. výročia vzniku obce sa odhaľovala na Námestí 1. mája socha Valacha

Oceňovanie významných osobností obce Valaská

Promovaná pedagogička Darina Fellnerová – CENA STAROSTU OBCE

Anna Gondová – CENA STAROSTU OBCE

Mgr. Eva Hanková – CENA STAROSTU OBCE

Blažena Pastírová – CENA STAROSTU OBCE

Mgr. Terézia Poliaková- CENA STAROSTU OBCE

Doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD. – CENA STAROSTU OBCE

Paula Simanová – CENA STAROSTU OBCE In MEMORIAM

Mgr. Františka Eva Kúdelková – CENA OBCE VALASKÁ

PaedDr. Dušan Sliačan – CENA OBCE VALASKÁ

Peter Turňa – CENA OBCE VALASKÁ

Viera Zelenčíková – CENA OBCE VALASKÁ

Páter Alojz Kolmačka – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Vdp. Anton Vačko – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Mgr. Ján Weiss – CENA OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

MUDr. Jozef Ďuriš – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ

Andrej Zafka – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

Prof. MUDr. Ladislav Šimun, CSc. – ČESTNÝ OBČAN OBCE VALASKÁ In MEMORIAM

18. september 2021 FDH memoriál Jožka Kučeru

19. september 2021 Slávnostné požehnanie Zvoničky pod sv. omšou na Piesku

Uvítanie detí do života 28.júl 2021

MDD – 3. júl 2021 Potôčky

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Štyri dôvody, prečo mať pekné leto – výstava