Návštevník

Lipa pri kostole

Lipa, ktorá sa vypína pri kostole sv. Martina je symbolom a živým pamätníkom diania v obci. Odborníci stanovili jej vek na 400 rokov.

Pomník s anjelom

Majetnejší obyvatelia si mohli dovoliť vystavať pre svojich zosnulých honosné pomníky. Taký, so sochou anjela, sa týči nad hrobom krčmárskej dcéry Marišky, ktorá umrela vo veku dvadsať rokov.

Kaplnka Kalvárie

Je malá murovaná stavba z 19. storočia, s otvorenou čelnou stenou, zaklenutou krížovou hrebienkovou klenbou, vo vnútri s Kristom na kríži.

Pamätník padlým hrdinom

Na miestnom cintoríne sa nachádza aj pamätník šestnástim partizánom, ktorí zahynuli v bojoch počas druhej svetovej vojny.

Keď prejdeme z cintorína mostom ponad Hron do materskej časti obce, môžeme tam navštíviť a vidieť nasledovné pamiatky a zaujímavé miesta.

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa

Stojí uprostred Tatranskej ulice, bola postavená v roku 1846. Túto neskoro klasicistickú stavbu dali vystavať šiesti vzdelanci, synovia kováča Jána Havaša ako dôkaz vďaky a na pamiatku svojho nebohého otca.

Na priečelí kaplnky je umiestnená pamätná tabuľa, venovaná významnému rodákovi, Antonovi Augustínovi Baníkovi (1900 – 1978).

Nad križovatkou Tatranskej ulice a Cesty osloboditeľov boli v polovici minulého storočia (na mieste bývalého panského hostinca) postavené dve budovy – bývalý Miestny národný výbor a Hasičská zbrojnica.

V prvej má v súčasnosti sídlo Klub jednoty dôchodcov. Jeho súčasťou je Pamätná izba, kde môžeme vidieť zmenšeninu dreveničky, dávneho obydlia Valašťanov s rôznymi odevmi a predmetmi ich každodenného života. Súčasne sú tam umiestnené fotografie významných osobností obce, kde sa návštevníci dozvedia o ich živote a výnimočnosti. Priestory využívajú aj rôzne spoločenské organizácie pôsobiace v obci.

Hasičská zbrojnica

Už z diaľky upúta pozornosť návštevníkov obce drevená socha sv. Floriána, patróna hasičov, umiestnená vo výklenku na čelnom múre hasične, ktorú zhotovil miestny rezbár Jozef Slivka.

Prvá písomná zmienka o hasičstve v obci je z roku 1879. Súčasný Dobrovoľný hasičský zbor Valaská okrem hlavnej úlohy – likvidácie požiarov a pomoci pri rôznych živelných pohromách, je nápomocný aj pri mnohých spoločenských podujatiach a to nielen v našej obci.

V prízemí poschodovej budovy hasične majú svoje miesto zásahové vozidlá a hasičská technika. Na poschodí, v zasadacej miestnosti sú sústredené tablá, zástavy a fotografie z histórie hasičstva. V ďalšej miestnosti, v izbe tradícií, je vystavený historický materiál. V tomto malom hasičskom múzeum, kde sa nachádzajú rôzne súčasti výstroje a výzbroje od najstarších čias.

Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Obec Valaská bola počas druhej svetovej vojny oslobodená 6. marca 1945. Udalosťami počas Slovenského národného povstania a pri prechode frontu, ktorý sa v našom chotári zastavil na dlhých sedem týždňov, prišlo o život viac ako štyridsať Valašťanov. Na večnú pamiatku obetiam 1. a 2. svetovej vojny stojí uprostred materskej časti obce pamätník v tvare štvorstranného ihlana. Na mramorových doskách sú zaznamenané mená valaštianskych obetí.

Východným smerom po Ceste osloboditeľov sa dostaneme k rodnému domu profesora MUDr. Jaroslava Simana, CSc., vynikajúceho chirurga svetového mena. Nájdeme ho podľa pamätnej tabule, odhalenej v roku 2008.

Základná umelecká škola

Väčšia stavba na Záhradnej ulici v lokalite Konopiská bola postavená v r. 1935 ako dvojtriedna obecná ľudová škola. Na čelnej stene je umiestnená pamätná tabuľa s nasledovným textom: V tejto budove bola v roku 1944 organizovaná partizánska brigáda „Za oslobodenie Slovanov“, ktorej velil Ladislav Kalina.

V roku 1958 priestory pripadli Základnej umeleckej škole. Dnes sa tu vzdelávajú žiaci nielen z Valaskej, ale aj z okolitých obcí v odbore hudobnom, výtvarnom a tanečnom. Okrem účinkovania žiakov a učiteľov na školských, vianočných a záverečných koncertoch, podieľajú sa takmer na všetkých kultúrnych podujatiach usporiadaných v obci. Mladí muzikanti, speváci a tanečníci sa pod odborným vedením a režisérskou taktovkou pani riaditeľky predstavili vo viacerých hudobno-dramatických projektoch. Úspešnú činnosť na škole rozvíja aj výtvarný odbor so svojím kreatívnym učiteľom, ktorý pripravuje pravidelné výstavy výtvarných diel.

Hutnícky skanzen Valaská

Keď prechádzame Cestou osloboditeľov smerom na Piesok, po ľavej strane nás privíta vápencové bralo pomenované Skalka na Závoze. Jeho celistvosť bola narušená pri výstavbe cesty k Novému Závodu (Ťahárni rúr), prevádzky Železiarní Podbrezová. Na priestore pod vrcholom skaly môžu záujemcovia navštíviť Hutnícky skanzen Valaská. Poskytuje možnosť absolvovať exkurziu dejinami baníctva a hutníctva železa v blízkom i vzdialenejšom okolí. Skanzen rozšíri poznávací turizmus o hutnícke dejiny regiónu. Z vyhliadkovej vežičky na skale sa naskytne návštevníkom nevšedný pohľad na Valaskú a jej okolie.

MIESTNA ČASŤ PIESOK

Kríž so železnou ohrádkou nad najvyšším bodom cesty oproti Skalky na Závoze nás navedie na Mierovú ulicu – skratku, ktorou sa najskôr dostanete na Piesok, ku podniku Kobok (výrobca krbov).

V miestnej časti Piesok je dominujúci areál bývalého strojárskeho závodu.

V minulosti ťažba železnej rudy a jej spracovanie na Horehroní podmienili výstavbu celého radu skujňovacích vyhní a hámrov. V roku 1789 bol v Piesku pri potoku Bystrianka postavený hámor, pozostávajúci zo štyroch vyhní a dvoch dvojitých bucharov. Po dobu viac ako 200 rokov sa závod rozširoval, budovali sa nové haly, výroba sa menila a modernizovala podľa potreby doby. Strojárne Piesok vyrábali široký sortiment tvárniacich strojov (od roku 1963), ktoré vyvážali takmer do celého sveta. Po roku1989 táto úspešná výroba postupne zanikla.

V objekte bývalého závodu sa v dobrom stave zachoval súbor veľkých fabrických stavieb z 19. a 20. storočia. Môžeme tu obdivovať vodárenskú vežu valcovitého tvaru alebo  ťažkú obrobňu, obe s ozdobnými tehlovými fasádami. Sú to cenné pamiatky historickej priemyselnej architektúry.

V blízkosti závodu bola v rokoch 1902 – 1910 vystavaná robotnícka kolónia, ucelený súbor typizovaných domčekov. Dnes sú už väčšinou prestavané na súčasné pomery.

Elektráreň

V Piesku, v lokalite Pod Dielom, upúta pozornosť spádová hydroelektráreň s dvoma turbínami. Bola spustená v roku 1903. Voda je privedená z hate v Bystrej podzemným tunelom s vyrovnávacou nádržou na Diele.

Zvonička

Jej zrod sa datuje do začiatku 30. rokov minulého storočia. Okrem jedného zvona, z ktorého viselo dlhé konopné lano, nebolo v jej vnútri žiadne vybavenie. Táto drevená stavba s betónovým základom a pristavanými betónovými schodíkmi bola umiestnená do centra obývacej zóny osady, oproti robotníckej kolónii. Zvonička neskôr po rozšírení fabriky bola premiestnená na horný koniec Piesku – Pod Diel.

Z Piesku, z časti nazývanej Dolina, je len na skok do Bystrej, do centra cestovného ruchu na južnej strane Nízkych Tatier.

SÍDLISKO VALASKÁ

Štátna bytová výstavba na sídlisku v katastri Valaská sa uskutočnila prostredníctvom podnikov ŠŽ Podbrezová, Strojáreň Piesok a Mostáreň Brezno, hlavne v rokoch 1952 – 1965. Súbežne s bytmi sa odovzdávali obchodné priestory. V okrajových častiach sídliska bol permanentný záujem o individuálnu bytovú výstavbu.

V novej osemročnej strednej škole v lokalite Sihoť sa začalo vyučovať1.septembra 1957. Výstavbu ďalšej novej školy si vynútil vzrastajúci počet žiakov. Jej brány sa otvorili 1.septembra 1969. Od roku 2014 má zapožičaný čestný názov Základná škola Jaroslava Simana. V roku 1987 bola v budove bývalej I. ZŠ zriadená špeciálna škola, v súčasnosti tam sídli Odborné učilište internátne.

K občianskej vybavenosti sídliska patrí Materská škola, postavená v roku1959, Zdravotné stredisko, Lekáreň, Pošta, prevádzky služieb.

Správa obce sa koncom 60. rokov presťahovala z materskej časti zvanej Stará Valaská do novopostavenej multifunkčnej budovy na Námestí 1.mája.

V objekte sa nachádza Kultúrny dom a Obecná knižnica A. A. Baníka. V reštaurácii Perla a v podniku Café Maestro na Námestí 1.mája si môžu návštevníci v príjemnom prostredí posedieť a občerstviť sa.

Ranč

Ranč Čierny Hron nájdete na konci obce, cestou na Chvatimech. Okrem jazdy na koníkoch tu môžu návštevníci vidieť tradičné hospodárske zvieratá, ako sú hydina, kozičky, strážcovia dvora – priateľské psíky a mačičky. Domov tu má aj vzácny orol skalný, s ktorým sa tí odvážnejší môžu odfotiť.

Mosty

Blízko železničnej stanice Chvatimech, pri sútoku Hrona a Čierneho Hrona sa nachádzajú dva zaujímavé mosty. Železničný most (ŽSR) vedie ponad trať Čiernohronskej železnice a Čierny Hron. Za ním, most ČHŽ, je nízko položený nad hladinou Hrona, kadiaľ v minulosti parný vláčik prevážal drevo z hôr na spracovanie v Píle Štiavnička.

Lanovka na Chvatimechu

Chvatimech je známy ako lyžiarske a rekreačné stredisko už mnoho desaťročí. V roku 1953 sa skupina nadšencov pod vedením Gabriela Ťatliaka pustila do výstavby unikátnej lanovkovej dráhy – jedinej svojho druhu na svete. Dnes dokonca môžeme povedať, že je najstaršou zachovanou a prevádzkyschopnou lanovkou tohto typu na Slovensku. Chata Bernardín, ktorá stojí pod vrcholom kopca Chvatimech, je v prevádzke dodnes, i keď už nie v pôvodných priestoroch. Príjemné domácke prostredie a nádherné výhľady však zostali. Lyžiarske stredisko dnes obľubujú hlavne skialpinisti. Tí si raz do roka môžu zmerať svoje sily na tradičnom Ťatliakovom skialp výstupe. Okrem neho chata Bernardín v priebehu celého roka organizuje aj ďalšie športové podujatia. Na súkromnom ihrisku pri chate si užijú zábavu tiež rodiny s deťmi. Cez leto lokalitu obľubujú cyklisti, peší turisti ale aj paraglajdisti.

Lipová

Vhodné podmienky pre pešiu turistiku sú aj východným smerom od sídliska. Na kopci Lipová sú prístrešky s lavičkami a ohniskom na opekanie. Keď sa vyberiete poľnou cestou popri jaskyni v Lipovej, po dlhšej túre sa dostanete ku sv. krížu, kde sa stretáva chotár valaštiansky s breznianskym. Povyše, neďaleko od tohto miesta sa nachádza pamätník vojakom rumunskej armády, ktorí tu položili životy počas bojov pri oslobodzovaní našej obce v druhej svetovej vojne.