Voľný pohyb osôb na verejnosti bude počas veľkonočných sviatkov obmedzený

Vláda Slovenskej republiky so zreteľom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 schválila v pondelok (6. 4. 2020) uznesenie, ktorým rozšírila opatrenia núdzového stavu na obmedzenie pohybu v dobe od 8. apríla 00.00 h do 13. apríla 2020 do 23.59h.

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

  1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti
  2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o zvieratá, doplnenie pohonných hmôt)
  3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2 pre inú osobu ( napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta SR Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta
  4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným
  5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta SR Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta
  6. cesty na pohreb blízkej osoby
  7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta SR Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Vláda vyzýva občanov, aby počas sviatkov obmedzili cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi. Návštevy predstavujú najmä riziko pre seniorov. Je naďalej potrebné dodržiavať doposiaľ prijaté opatrenia – povinné nosenie rúška na verejnosti a bol dodržiavaný sociálny odstup. Ak sa občania rozhodnú pre prechádzku v prírode, tak na miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu.