Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

25. novembra zomrel vo veku 85 rokov náš občan pán Jozef Horváth.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v utorok, 28. novembra o 14.45 hod a cirkevný obrad o 15.00 hod v Dome smútku vo Valaskej.