Predaj na tržnici

Súkromný podnikateľ, ponúka na predaj hrobové kytice, črepníkové a iné kvety.

Predaj bude prebiehať na tržnici, každý piatok v mesiaci október, v čase od 7.30 – 11.00 hod.