Predaj

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj 27-týždňové mladé nosnice v znáške, 1 ks v cene 7,50 €. Predaj sa uskutoční dňa […]