Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

2. júla zomrel vo veku 78 rokov náš občan pán Pavel Vereš.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať vo štvrtok, 6. júla o 15.00 hod v Dome smútku vo Valaskej.  

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.