Zájazd Jednoty dôchodcov Valaská

Výbor Základnej organizácie jednoty dôchodcov Valaská, oznamuje svojim členom, že organizuje zájazd na kúpalisko Rapovce.
Zájazd sa uskutoční v utorok, 22. augusta 2023.
Zápis záujemcov sa uskutoční 16. až 18. augusta v čase od 14:00 do 15:00 hod v klube dôchodcov Valaská.
Účastnícky poplatok je 8 €. Bližšie informácie budú podané pri zápise.