Predaj

Súkromný podnikateľ ponúka na predaj 27-týždňové mladé nosnice v znáške, 1 ks v cene 7,50 €. Predaj sa uskutoční dňa 16. júna od 11.00 – 11.15 hod na tržnici a od 11.15 pri hasičskej zbrojnici vo Valaskej.