Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

17. júla zomrela vo veku 69 rokov naša občianka pani Magdaléna Kantorová.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať vo štvrtok, 20. júla o 15.00 hod v Dome smútku vo Valaskej.  

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.