Evanjelické služby Božie

Oznamujeme občanom, že v nedeľu, 27. augusta o 14:00 hod sa budú konať Evanjelické služby Božie, v Obradnej sieni Obecného úradu vo Valaskej.