Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

26. novembra zomrel vo veku 65 rokov náš občan pán Ján Vetrák.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v utorok, 28. novembra o 13.00 hod v Rímskokatolíckom kostole v Lome nad Rimavicou.