Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

23. novembra zomrel vo veku 73 rokov náš občan p. Ing. Félix Bachratý .

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v stredu, 29. novembra o 15.00 hod v Dome smútku vo Valaskej.