Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci

Oznamujeme občanom že na základe poverenia obecného úradu Valaská sa v termíne od stredy 24.1.2024 do stredy 31.1.2024 budú v časti Nová Valaská, priebežne vykonávať preventívne protipožiarne kontroly zamerané na rodinné domy. Preto žiadame občanov, aby boli v tejto veci zhovievaví a aby umožnili kontrolným skupinám vykonať všetky potrebné úkony. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci je podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. § 23 ods. 1 písmena a) povinné a takouto kontrolou musí prejsť v pravidelných intervaloch každá nehnuteľnosť. Ďakujeme za pochopenie.