Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

12. septembra zomrel vo veku 80 rokov náš občan pán Ondrej Hlinka.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v piatok, 15. septembra o 13.00 hod v Dome smútku vo Valaskej.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.