Smútočná správa

Oznamujeme smútočnú správu, že dňa

10. marca zomrela vo veku 68 rokov naša občianka pani Katarína Kürtyová.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu, 13. marca o 13.00 hod
v Dome smútku vo Valaskej.