Živý Betlehem

Obec Valaská v spolupráci s MO MS Valaská Vás srdečne pozývajú na Živý Betlehem v piatok, 22.12.2023 o 14.00 hod na námestí.