Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie “ Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania ŽP je zaradených 6 650 domácností. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022. V tomto období budú vybrané domácnosti v našej obci oslovené listom a navštívi ich zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.