ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Valaská informuje, že v dňoch 12. až 15. apríla 2021 budú v obci pristavené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad.

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov
12. – 13. apríl 2021Nová Valaská – za obecným úradomStará Valaská –Cesta Osloboditeľov pri ihrisku a Za ulicou
14. – 15. apríl 2021Piesok – Robotnícka ulica pri studničkePiesok – Strojárenská ulica č. 63 (v doline)

Do objemného odpadu patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá, okná, radiátory, WC a pod.

Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.