ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Obec Valaská oznamuje, že v dňoch od 26. do 28. októbra bude v obci prebiehať zber objemného odpadu. Kontajnery na objemný odpad budú pristavené v časti Nová Valaská za Obecným úradom, v Materskej časti Valaskej na Ceste Osloboditeľov pri ihrisku a v časti Piesok na Robotníckej ul. pri studničke a v Doline. Do objemného odpadu patrí: starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá, okná, radiátory, WC a pod. Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.