Prijímacie skúšky ZUŠ

Základná umelecká škola Vás srdečne pozýva na prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru ZUŠ, ktoré sa budú konať v termínoch od 31. mája do 7. júna vždy v čase od 14.00 do 17.00 hod. v koncertnej sále budovy ZUŠ.