Zachovanie NsP Brezno, n. o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne

Vážení občania,

v mene primátora mesta Brezno Tomáša Abela, Vás informujeme o spustení petície „Za zachovanie NsP Brezno, n. o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete kategorizovaných nemocníc II. úrovne“.

Petícia potrvá od 25.1.2023 do 28.2.2023 (termín petície sa môže predĺžiť).

Obec Valaská zabezpečuje možnosť vyzdvihnutia petičných hárkov, ako aj možnosť doručenia vyplnených petičných hárkov v Obecnej knižnici.

Kontaktné osoby pre viac informácií :

  • Mgr. Andrej Barančok (obce, zamestnávatelia, média) –  zástupca primátora mesta Brezno, + 421 915 814 814 / andrej.barancok@brezno.sk
  • Ľubica Páleníková (široká verejnosť) – zamestnankyňa MsÚ Brezno (Redakcia) 048/6306 217 / lubica.palenikova@tsbrezno.sk

Online petícia v príprave: viac info na www.brezno.sk a sociálnych sieťach mesta Brezno.

Kompletné informácie o petícii nájdete na : https://www.brezno.sk/peticia-2023-nsp-brezno-n.-o./ 

Ďakujeme za podporu