Výročná členská schôdza – Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Valaská, Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 8. marca 2024 o 16.00 hod v priestoroch kultúrneho domu vo Valaskej.