VALAŠTIANSKY HLÁSNIK – PRVÉ FAREBNÉ VYDANIE

Vážení spoluobčania, milí Valašťania,

v najbližších dňoch sa vám do rúk dostane prvé farebné vydanie Valaštianskeho hlásnika. Chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, že tento návrh podporili, redakčnej rade, že skutočne pripravili veľmi pekné prvé farebné číslo a všetkým prispievateľom, pretože bez nich by to nebol náš Valaštiansky hlásnik. ĎAKUJEM.

Takže prajem príjemné čítanie! V elektronickej podobe nájdete noviny na našej webovej stránke, v záložke Valaštiansky hlásnik.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce