STRETNUTIE OBČANOV MATERSKEJ ČASTI K PLÁNOVANEJ CYKLOTRASE BREZNO – VALASKÁ ZRUŠENÉ

Vážení spoluobčania, z dôvodu prijatia preventívnych opatrení plánované stretnutie k cyklotrase BREZNO – VALASKÁ je ZRUŠENÉ. Náhradný termín bude včas oznámený.

ZÁROVEŇ UISŤUJEME OBČANOV, ŽE ŽIADNE PRÁCE ZO STRANY REALIZÁTORA NEBUDÚ V MATERSKEJ ČASTI VYKONÁVANÉ, POKIAĽ SA NEUSKUTOČNÍ STRETNUTIE S OBČANMI.